Primátor mesta Šurany ocenil dobrovoľných darcov krvi

     Mesto  Šurany  každoročne oceňuje dobrovoľných darcov, ktorí nezištne venujú najvzácnejšiu tekutinu a pomáhajú tým zachraňovať životy.  Inak tomu nebolo ani v utorok 16. apríla  v obradnej miestnosti mestského úradu, kde bolo ocenených 33 dobrovoľných darcov krvi.  Prítomných privítala zástupkyňa MS SČK p. Božena Švecová, za mesto sa prihovoril primátor mesta  Ing. Marek Oremus a za Územný spolok SČK  pani Mgr.  Radka Igrényiová a spoločne odovzdali ocenenia darcom.

     „Často sa zamýšľame nad tým, prečo ľudia dobrovoľne darujú krv. Je to pre snahu byť lepším, ako je ten druhý? Alebo pre uznanie svojho okolia či spolupracovníkov, či pre peniaze? Dá sa vôbec krv zaplatiť?  Nie, nedá sa. Som rád, že Vám môžem vyjadriť svoj obdiv, úctu a vďaku za vaše humánne konanie“, povedal vo svojom príhovore primátor mesta.

Medzi ocenenými bolo 20 držiteľov bronzovej, 7 striebornej, 2 zlatej , 2 diamantovej  plakety prof. MUDr. Jana Janského a 2 získali najvyššie ocenenie Kňazovického medailu.  Slávnostnú atmosféru umocnilo vystúpenie žiačky ZUŠ T. Sládkoviča. Po skončení slávnostného obradu bolo pre darcov pripravené občerstvenie.

 

Ocenení darcovia:

Bronzová Janského plaketa: Viktor Bartovič, Marián Bránik, Tomáš Bršel, Adam Danek, Ing. Michal Danek, Eliška Hangalová, Ing. Ľuboš Hozlár, Jozef Krchňák, Peter Kolárik, Lucie Malíková, Juraj Molda, Michal Porubský, Branislav Raček, Ing. Dominik Šimek, Dana Tóthová, Tomáš Tvrdoň, Tomáš Vančík, Slávka Vančíková, Ing. Richard Vereš, Anna Zajíčková.

Strieborná Janského plaketa: Stanislav Belfí, Mgr. Peter Černák, Ing. Peter Čunderlík, Ing. Martin Holka, Michal Laho, Peter Tóth, Ondrej Záhorák.

Zlatá Janského plaketa: Marián Ivan, Ivan Zachar.

Diamantová Janského plaketa: Milan Fabian, Jaroslav Kosorinský

Kňazovického medaila: Ján Fabián, Martin Valach.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Výzva

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Šurany na rok 2023

Zahlasujte za naše mesto

Všetky informácie o súťaži nájdete na tomto odkaze :

https://cistinka.lidl.sk/o-projekte

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam
36 27/04/2022 POŠTA Šurany oznamuje otváracie hodiny pre verejnosť od 1.5.2022: pondelok - piatok od 8:00 h. do 17:00 h., sobota od 9:00 h. do 11:00 h., nedeľa - zatvorené.

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2021

Zníženie a odpustenie miestneho poplatku za komunálne odpady

Daňové priznanie 2022

Informácie k predloženiu vyúčtovania dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta Šurany v roku 2021

Prístroj na záchranu ľudského života

Pomoc obetiam trestných činov

STOP BYROKRACII

Dotazník zameraný na radónovú problematiku

Platobný terminál v prevádzke

Mesto Šurany oznamuje, že v pokladni Mestského úradu Šurany je možné uskutočňovať platby v hotovosti alebo platobnými kartami prostredníctvom platobného terminálu

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Bezplatné právne poradenstvo

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ