Výročná členská schôdza a MDŽ Denného centra seniorov Šurany

V Spoločenskej hale sa konala výročná členská schôdza Denného centra seniorov Šurany za prítomnosti predstaviteľov mesta.  Po otvorení a privítaní hostí i členov Ing. Annou Piškulovou, tajomníčkou DCS  vystúpila Ženská spevácka skupina Šurianka. Prítomných prišiel pozdraviť ľudový rozprávač Jozef Pták  z Pezinka, zakladateľ Jožkových smiechot, ktorých sa pravidelne zúčastňuje  i  pani Anna Sládkovičová, nestorka hovoreného slova v Šuranoch spolu so  zabávačom  Ladislavom Juríkom z Dolných Vesteníc. Predstavil sa pásmom Pieseň a slovo je radosť.  Mgr. Mária Havlasová, predsedníčka DCS priblížila históriu MDŽ a  predniesla správu o činnosti za rok 2018 a návrh plánu o činnosti na rok 2019. Správu o hospodárení prečítala Helena Demeterová.  RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ MSKS vo svojom príhovore pozval prítomných na nastávajúce podujatie organizované MsKS.

r.k.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ