Pozvánka na III. mimoriadne zasadnutie MsZ v Šuranoch – 21.3.2019

Pozvánka na III. mimoriadne zasadnutie MsZ v Šuranoch – 21.3.2019 V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení , v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam III. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutoční ďňa : 21. marca 2019, t.j. vo štvrtok o 17.00 hodine vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu […]

MsKS vás pozýva na oldies party dňa 13.4.2019

MsKS vás pozýva na oldies party dňa 13. apríla 2019 Mestské Kultúrne Stredisko vás pozýva na oldies párty, ktorá sa uskutoční dňa 13. apríla 2019 v Spoločenskej hale Šurany od 20:00 hod. Vstupné: 3-,€ Facebook Google+ Twitter

Výročná členská schôdza a MDŽ Denného centra seniorov Šurany

Výročná členská schôdza a MDŽ Denného centra seniorov Šurany V Spoločenskej hale sa konala výročná členská schôdza Denného centra seniorov Šurany za prítomnosti predstaviteľov mesta.  Po otvorení a privítaní hostí i členov Ing. Annou Piškulovou, tajomníčkou DCS  vystúpila Ženská spevácka skupina Šurianka. Prítomných prišiel pozdraviť ľudový rozprávač Jozef Pták  z Pezinka, zakladateľ Jožkových smiechot, ktorých sa pravidelne zúčastňuje  i  […]

Výročná členská schôdza DCS Nitriansky Hrádok

Výročná členská schôdza DCS Nitriansky Hrádok V sobotu 9.3.2019 sa konala v Kultúrnom zariadení Nitriansky Hrádok  výročná členská schôdza Denného centra seniorov. Na úvod si uctili minútou ticha zosnulú predsedníčku pani Alžbetu Jakabovú. Pozvanie na výročnú schôdzu prijal primátor mesta Šurany Ing. Marek Oremus, Mgr. Alžbeta Klimentová, vedúca odboru školstva, kultúry, soc. vecí a zdravotníctva MsÚ […]