Európska únia pomáha aj Šuranom Modernizáciou MŠ, ZŠ a MsÚ mesto ušetrilo na energiách 63 tisíc eur

 

Dvadsať rokov Slovenska v  Európskej únii (EÚ) bolo hlavnou témou besedy, ktorá sa konala v piatok 31. mája v Mestskej knižnici Michala Matunáka v Šuranoch. Hosťami stretnutia s občanmi boli primátor mesta Marcel Filaga a vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Vladimír Šucha. Pozornosť prítomných sa sústredila najmä na benefity, ktoré za dve desaťročia (SR vstúpila do Únie 1. mája 2004) priniesla EÚ pre Slovensko, ale aj pre naše mesto. Ako zdôraznil Vladimír Šucha, od vstupu Slovenska do EÚ prispeli prostriedky z jej rozpočtu k významnému zlepšeniu hospodárstva krajiny a tvorili veľkú časť verejných investícií. V rokoch 2004 až 2022 smerovalo na Slovensko viac ako 36 miliárd z európskeho rozpočtu. Ak k tomu pridáme Plán obnovy a odolnosti, táto suma sa zvýši na 38 miliárd eur.  “Vďaka tomu sa za ostatné roky podporili stovky projektov v oblastiach regionálneho rozvoja, dopravy, školstva, vedy a výskumu, zdravotníctva či ochrany životného prostredia. Z európskych peňazí sa stavali a rekonštruovali školy, škôlky a nemocnice, obnovovali námestia, budovali vedecké parky, ale aj nové cesty, modernizovali železnice a uskutočňovali mnohé ďalšie projekty, ktoré denne skvalitňujú život Slovákov a Sloveniek.  Z nového finančného obdobia na roky 2021 až 2027 môže Slovensko z eurofondov získať ďalších 13 miliárd eur,” uviedol Vladimír Šucha. Ako doložil primátor Šurian, štrukturálne financovanie z EÚ predstavuje 80 percent všetkých verejných investícií na Slovensku. Marcel Filaga, ktorého februárové mestské zastupiteľstvo menovalo za zástupcu Šurian v projekte Európskej komisie „Budovanie Európy s miestnymi zastupiteľmi (BELC)“, považuje ako primátor mesta, teda verejný činiteľ, za svoju morálnu povinnosť a zodpovednosť informovať občanov o úspešných projektoch, vďaka ktorým sa samosprávy majú lepšie a vďaka ktorým rastie aj životná úroveň. „Slovo má veľkú moc, preto treba to pozitívne šíriť a vážiť si každú pomoc. Je dôležité stretávať sa a rozprávať sa,“ podčiarkol. Súčasne informoval, že výhody členstva SR v EÚ pocítili aj Šurany, najmä pri modernizácii MŠ, ZŠ a Mestského úradu, ktorej výsledkom je za posledných 8 mesiacov úspora na energiách v meste vo výške 63 000 eur. (K tejto sume prispeli aj úsporné opatrenia mesta v oblasti energií.)  Európsku pomoc mesto zaznamenalo aj pri rekonštrukcii požiarnych zbrojníc a vozového parku pre hasičov a pri výsadbe stromov v parku v miestnej časti Nitriansky Hrádok. Eurozdrojom sa potešila tiež Miestna akčná skupina Cedron, prostredníctvom ktorej európske peniaze smerovali do výstavby ihriska a závlah v miestnej časti Kostolný Sek,  podnikateľom, občianskym združeniam a športovým klubom v meste.

Besedy k 20. výročiu vstupu SR do EÚ sa zúčastnili aj poslanci Mestského zastupiteľstva v Šuranoch Marcel Rosina a Miroslav Žvach.

                                                                                                             (op)                                  

Foto: R.Kozlíková

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam
51 12/06/2024 Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje, že od 13.6.2024 do 21.6.2024 bude vykonávať ročný odpočet vodomerov v miestnej časti Nitriansky Hrádok. Prosíme občanov o sprístupnenie vodomerov.

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ