Stretnutie škôlok v MŠ MDŽ

Dňa 14.4.2023 sa v našej Materskej škole na ulici MDŽ č. 26 v Šuranoch uskutočnilo priateľské stretnutie štyroch materských škôl z Brna a našou materskou školou. Po slávnostnom privítaní chlebom, soľou našimi deťmi a zaspievaní hymny materských škôl na Slovensku sa naša návšteva (pani učiteľky s deťmi) rozdelila do jednotlivých oddelení na výchovno-vzdelávacie aktivity. Po aktivitách sa deti stretli v telocvični, kde mali pripravené v rámci profilácie našej materskej školy, zameranej na „Pohyb a zdravý životný štýl“, pohybové aktivity. Pre návštevu sme mali prichystané zdravé pohostenie z našej školskej jedálne. Počas občerstvenia prebiehala diskusia s priateľskými rozhovormi, so vzájomnou výmenou skúseností na tému predprimárneho vzdelávania. Medzi Materskou školou na ulici MDŽ č.26 v Šuranoch a štyrmi materskými školami z Brna sa vytvorilo silné priateľské puto, ktoré chceme rozvíjať a utužovať. ĎAKUJEME, že sa tohoto priateľského stretnutia zúčastnil aj pán primátor Mgr. Marcel Filaga, zástupkyňa primátora Ing. Miroslava Záhoráková, vedúca školského oddelenia Mgr. Alžbeta Klimentová a pani riaditeľka z Materskej školy na Mostnej ulici Bc. Oľga Zmateková.

foto Branislav Jakab

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam
51 12/06/2024 Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje, že od 13.6.2024 do 21.6.2024 bude vykonávať ročný odpočet vodomerov v miestnej časti Nitriansky Hrádok. Prosíme občanov o sprístupnenie vodomerov.

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ