Pochovanie basy

Fašiangy sú obdobím radosti ,veselosti, plné zábav a hudby. Sú starobylým obdobím, ktoré v ľudovom kalendári symbolizujú prechodové obdobie medzi zimou a jarou. Začínajú  na sviatok Troch kráľov a končia v utorok pred Popolcovou stredou.  V tento posledný deň je starým ľudovým zvykom veselica, ktorá končí pochovaním basy, ľudovou hrou  parodizujúcou skutočný pohreb. V Spoločenskej hale sa pri tejto príležitosti uskutočnilo podujatie s touto tradíciou.  Prítomných privítal RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ MsKS, ktorý priblížil  históriu tejto udalosti. Po príhovore primátora mesta Mgr. Marcela Filagu sa predstavili hudobné skupiny Šurianka, Ženská spevácka skupina z Kostolného Seku a Váraďani.  Hosťami podujatia bola Ing. Miroslava Záhoráková, zástupkyňa primátora mesta a poslanec mestského zastupiteľstva  Ing. Marcel Rosina MBA. Úlohy pochovania basy sa zhostila mužská hudobná skupina Váraďani spolu s členmi DHZ Nitriansky Hrádok.  Spolu s humorom a vtipom odprevadili basu na štyridsaťdňový Veľký pôst bez zábav a tancovačiek. 

RK

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam
51 12/06/2024 Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje, že od 13.6.2024 do 21.6.2024 bude vykonávať ročný odpočet vodomerov v miestnej časti Nitriansky Hrádok. Prosíme občanov o sprístupnenie vodomerov.

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ