Mesto ocenilo dobrovoľných darcov krvi

      Vo štvrtok 16. júna predstavitelia mesta Šurany a  zástupcovia Slovenského červeného kríža a Územného spolku SČK privítali v obradnej miestnosti mestského úradu darcov krvi, aby im vyjadrili uznanie a poďakovanie za humánny čin, ktorým je darovanie krvi.  Medzi ocenenými bolo 34 držiteľov bronzovej, 21 striebornej, 13 zlatej, 3 diamantovej plakety prof. MUDr. Jána Janského a 1 darca bol ocenený najvyšším ocenením za darovanie krvi  medailou prof. MUDr. Jána Kňazovického.

Prítomných privítala zástupkyňa MS SČK Božena Švecová, za mesto sa prihovoril zástupca primátora Ing. František Tamašovič, ktorý vo svojom prejave vyjadril obdiv, úctu a vďaku za toto humánne konanie všetkým darcom krvi.  Zároveň poďakoval aj miestnemu spolku Slovenského červeného kríža za ich prínos a osvetu, ktorou dokážu presvedčiť najmä mladých ľudí na darcovstvo krvi. Spoločne s predsedníčkou Územného spolku SČK Mgr. Radkou Igrényiovou ocenili  darcov krvi za snahu pomáhať pri záchrane toho najcennejšieho, ľudského života a zdravia.  Na záver Ing. Tamašovič zaželal všetkým darcom najmä veľa zdravia, spokojnosti v rodinách a na pracovisku. K slávnostnej atmosfére prispeli svojim vystúpením pedagógovia a žiaci ZUŠ T. Sládkoviča v Šuranoch. Po skončení slávnostného obradu bolo pre darcov pripravené občerstvenie.

 

Ocenení darcovia krvi:

Bronzová Janského plaketa: Ing. Soňa Benková, Bc. Marek Bubla, Ing. Viera Buranská, Ing. Jaroslav Demeter, Filip Demín, Michaela Dianová, Adrián Dobrovský, Kristína Dragúňová, Mgr. Marcel Filaga, Tomáš Formánek, Sebastián Gilan, Dušan Hozlár, Branislav Jakab, Ján Jančo, Bc. Eva Janeková, Tomáš Kupecký, Matúš Laho, Nora Laurová, Juraj Lutišan, Miroslav Macek, Mgr. Viktória Miková, Lukáš Mlatec, Armin Muftič, Milan Pilo, Anna Raučinová, Katarína Regásová, Ján Richnavský, Mário Richnavský, Ing. Michal Sklenár, Samuel Šimko, Karin Škulecová, Jozef Švec, Ing. Jana Tekelyová, Martin Zajíček.

 

Strieborná Janského plaketa: Viktor Bartovič, Denis Ďurina, Beata Hajnalová, Daniel Halás, Marek Hozlár, Martin Janek, Roland Kajanovič, Pavol Király, Peter Kolárik, Tibor Mazúch, Mgr. Roman Mentel, Tomáš Miček, Bc. Martin Muška, Ing. Zuzana Pastroková, Branislav Raček, Lukáš Sepeši, Ing. Lucia Timeková, Erika Tóthová, Michal Valach, Tomáš Vančík, Veronika Városiová.

 

Zlatá Janského plaketa: Katarína Bugárová, Jana Filagová, Roman Frnda, Katarína Habajová, Eliška Hangalová, Karol Kokoš, Marcel Kováčik, Ing. Milan Oslanec, JUDr. Peter Szlamenka, Róbert Varga, Tibor Városi, Anna Zárubová, František Zima.

 

Diamantová Janského plaketa: Anton Habaj, Dana Nagyová, Miloš Oremus.

 

Kňazovického medaila: Peter Ilavský.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam
51 12/06/2024 Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje, že od 13.6.2024 do 21.6.2024 bude vykonávať ročný odpočet vodomerov v miestnej časti Nitriansky Hrádok. Prosíme občanov o sprístupnenie vodomerov.

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ