Odborná degustácia vín

Odborná degustácia vín V Spoločenskej hale v Šuranoch  sa uskutočnila 11. Požitavská výstava vín  organizovaná SZZ ZO Šurany a Mestom Šurany – odborná degustácia vín .  Bolo hodnotených 287 vín od 90 výrobcov z regiónu Nitrianska vinohradnícka oblasť, Malokarpatská vinohradnícka oblasť a Juhoslovenská vinohradnícka oblasť. Slávnostné otvorenie  a vyhlásenie výsledkov  sa uskutoční  dňa 28. mája  o 17,30 v Spoločenskej hale. Toto tradičné podujatie […]

Pozvánka na XXVII. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 23. mája 2022

Pozvánka na XXVII. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 23. mája 2022 V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam  XXVII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutoční dňa : 23. mája 2022 t. j. v pondelok o 14.30 hodine vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu […]