Vynášanie MORENY 2.4.2022

Vynášanie MORENY 2.4.2022 Share on facebook Facebook Share on google Google+ Share on twitter Twitter

Oznam “jarné upratovanie”

Oznam “jarné upratovanie” Počas týchto dní prebieha v našom meste “jarné upratovanie”. V uliciach mesta sú pristavené veľkokapacitné kontajnery a formou informačných SMS-správ či prostredníctvom mestského rozhlasu sú obyvatelia informovaní, ktoré druhy odpadov je zakázané do nich ukladať. Každoročne sa stretávame s nepochopením niektorých občanov, ktorý tieto inštrukcie nerešpektujú a spôsobujú tak problémy s likvidáciou […]

Pozvánka na XXVI. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 7. apríla 2022

Pozvánka na XXVI. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 7. apríla 2022 V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam  XXVI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutoční dňa : 7 . apríla 2022 t. j. vo   š t v r t o k  o 14.30 […]