Knižná slávnosť v šurianskej knižnici

Dlhoročnú históriu klubu športového potápania Delfín zachytil vo svojej knihe Co všechno odnesl čas … III  rodák zo Šurian, Dušan Šuráni. Publikácia bola uvedená do života v šurianskej knižnici 7. januára 2022. Uvedenie bolo z dôvodu pandémie s  obmedzeniami a zúčastnili sa ho zakladajúci členovia klubu. Dušan Šuráni  sa vo svojej knihe venuje histórii 14 potápačských klubov v SR a ČR.

Knižná slávnosť v knižnici M.Matunáka bolo  príjemným stretnutím kamarátov, ktorých spája nezvyčajná záľuba a pre všetkých  prítomných to bol veľká udalosť. Spoločne s autorom  knihu do sveta uvádzali   zakladajúci členovia šurianskeho klubu športového potápania – Milan Sucháň a Peter Kleinert. I keď vydanie publikácie bolo spojené s mnohými problémami, autorovi sa podarilo  podrobné spracovanie histórie štrnástich potápačských klubov Čiech a Slovenska. Dávni priatelia si zaspomínali na svoje prvé ponory, na chvíle, ktoré sa im vryli do pamäti, ale tiež na úskalia, ktoré s touto činnosťou súvisia. Ako povedali, že kto raz skúsi svet pod vodnou hladinou, chce sa tam vrátiť a užívať si neopakovateľné chvíle a pokoj, ktorý tam vládne.

Šurianskemu športovému klubu Delfín sa autor podrobne venoval aj preto, že on sám v ňom s potápaním začínal a to je jeden z dôvodov, prečo práve v Šuranoch svoju knihu uvádzal do života. Publikácia je obohatením fondu  MsK M.Matunáka v Šuranoch a čitatelia ju nájdu na oddelení náučnej literatúry.

JK    

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Výzva

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Šurany na rok 2023

Zahlasujte za naše mesto

Všetky informácie o súťaži nájdete na tomto odkaze :

https://cistinka.lidl.sk/o-projekte

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam
36 27/04/2022 POŠTA Šurany oznamuje otváracie hodiny pre verejnosť od 1.5.2022: pondelok - piatok od 8:00 h. do 17:00 h., sobota od 9:00 h. do 11:00 h., nedeľa - zatvorené.

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2021

Zníženie a odpustenie miestneho poplatku za komunálne odpady

Daňové priznanie 2022

Informácie k predloženiu vyúčtovania dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta Šurany v roku 2021

Prístroj na záchranu ľudského života

Pomoc obetiam trestných činov

STOP BYROKRACII

Dotazník zameraný na radónovú problematiku

Platobný terminál v prevádzke

Mesto Šurany oznamuje, že v pokladni Mestského úradu Šurany je možné uskutočňovať platby v hotovosti alebo platobnými kartami prostredníctvom platobného terminálu

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Bezplatné právne poradenstvo

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ