Knižná slávnosť v šurianskej knižnici

Dlhoročnú históriu klubu športového potápania Delfín zachytil vo svojej knihe Co všechno odnesl čas … III  rodák zo Šurian, Dušan Šuráni. Publikácia bola uvedená do života v šurianskej knižnici 7. januára 2022. Uvedenie bolo z dôvodu pandémie s  obmedzeniami a zúčastnili sa ho zakladajúci členovia klubu. Dušan Šuráni  sa vo svojej knihe venuje histórii 14 potápačských klubov v SR a ČR.

Knižná slávnosť v knižnici M.Matunáka bolo  príjemným stretnutím kamarátov, ktorých spája nezvyčajná záľuba a pre všetkých  prítomných to bol veľká udalosť. Spoločne s autorom  knihu do sveta uvádzali   zakladajúci členovia šurianskeho klubu športového potápania – Milan Sucháň a Peter Kleinert. I keď vydanie publikácie bolo spojené s mnohými problémami, autorovi sa podarilo  podrobné spracovanie histórie štrnástich potápačských klubov Čiech a Slovenska. Dávni priatelia si zaspomínali na svoje prvé ponory, na chvíle, ktoré sa im vryli do pamäti, ale tiež na úskalia, ktoré s touto činnosťou súvisia. Ako povedali, že kto raz skúsi svet pod vodnou hladinou, chce sa tam vrátiť a užívať si neopakovateľné chvíle a pokoj, ktorý tam vládne.

Šurianskemu športovému klubu Delfín sa autor podrobne venoval aj preto, že on sám v ňom s potápaním začínal a to je jeden z dôvodov, prečo práve v Šuranoch svoju knihu uvádzal do života. Publikácia je obohatením fondu  MsK M.Matunáka v Šuranoch a čitatelia ju nájdu na oddelení náučnej literatúry.

JK    

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ