90. výročie životného jubilea pani Anny Sládkovičovej

90. výročie životného jubilea pani Anny Sládkovičovej Mesto Šurany, Mestské kultúrne stredisko Šurany zorganizovalo podujatie  pri príležitosti 90-výročia životného jubilea pani Anny Sládkovičovej, ktorá je výraznou osobnosťou Šurian v oblasti kultúry. Pri tejto príležitosti vydalo MsKS Šurany brožúru s finančným príspevkom NSK pod názvom Anna Sládkovičová.  Pani Anna Sládkovičová rod. Majerčíková   sa narodila sa 12. júna 1931  […]