Pozvánka na XVI. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 10. decembra 2020

Pozvánka na XVI. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 10. decembra 2020 V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam XVI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutoční dňa : 10. decembra 2020 t. j. vo š t v r t o k  o 14.30 hodine […]

Šurany sa pripravujú na Vianoce

Šurany sa pripravujú na Vianoce Fotograf: Renáta Kozlíková Share on facebook Facebook Share on google Google+ Share on twitter Twitter

„Najkrajšia fotografia z územia MAS 2020“

„Najkrajšia fotografia z územia MAS 2020“ Národná sieť rozvoja vidieka SR už po desiatykrát zorganizovala súťaž o najkrajšiu fotografiu z územia miestnej akčnej skupiny (MAS), ktorej hlavnou  myšlienkou bolo prezentovať krásy svojho regiónu. Tento rok získala  Renáta Kozlíková, pracovníčka MsKS Šurany 1. mesto v kategórii „Naše kroje“ a zároveň cenu Absolútny víťaz. Ceny jej prišla odovzdať Alena Burdová  z MAS […]