„Bude sa predávať Mestská poliklinika Šurany ?“ - odpoveď primátora mesta Šurany.

Vážení občania !

Dovoľte mi reagovať na článok „Žurnál z našich obcí“ ….. časopis, ktorý osloví občana…“

Bude sa poliklinika v Šuranoch predávať?

Z pozície primátora mesta Šurany Vám poskytujem informáciu ako sa hovorí „z prvej ruky“.
V roku 1996 som bol pri zrode Mestskej polikliniky v Šuranoch spolu s vtedajším primátorom mesta p. Jozefom Šutkom a MUDr. Júliou Hlavatou, prvou riaditeľkou neštátnej polikliniky na území Slovenskej republiky. Objekt mestskej polikliniky sme protokolárne preberali od Fondu národného majetku Slovenskej republiky. Bolo a je to prvé a už aj posledné zariadenie v 100 % vlastníctve mesta na území Slovenskej republiky.
Po nástupe do funkcie primátora mesta v roku 2014 som sa jasne vyjadril na vtedy položenú otázku v súvislosti s existenciou a možným predajom mestskej polikliniky do súkromných rúk záujemcom citovaných v tomto článku.
Vtedy som sa jasne vyjadril, že „bol som pri zrode našej polikliniky a nebudem pri jej skone, pokiaľ budem primátorom tohto mesta, spravím všetko preto, aby vo vlastníctve mesta aj zostala.“Takže moja odpoveď na otázku z článku, ktorý bol uverejnený v časopise „Žurnál z našich obcí“ znie:

Poliklinika v Šuranoch sa predávať nebude !!!

Treba však podotknúť, že v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je najvyšším rozhodovacím orgánom pri predaji majetku mesta mestské zastupiteľstvo, t. j. poslanci mestského zastupiteľstva, ktorí majú túto zákonom danú kompetenciu a jedine poslanci môžu o predaji rozhodnúť hlasovaním.
V článku sa ďalej uvádza, že podľa posledných zistených informácii pomaly odchádzajú z polikliniky niektorí lekári do iných priestorov (len niekoľko desiatok metrov od doterajších ambulancií). Tí lekári, ktorí odchádzajú sa rozhodli na základe vlastného uváženia a rozhodnutia, ale nie z donútenia! Voľba lekára odísť od svojho zamestnávateľa v tomto prípade z našej polikliniky je jeho slobodná voľba, tak ako je aj pre pacienta slobodná voľba lekára, samozrejme v zmysle platnej legislatívy a zákonov.
Lekári, ktorí odchádzajú z polikliniky zostávajú na území mesta a pacient si ich ľahko nájde. Ale aj napriek zmene ich pôsobiska ordinácie, vedenie polikliniky zabezpečuje plnohodnotné obsadenie odborných ambulancií, aby pacient dostal kvalifikovanú a odbornú zdravotnú starostlivosť.
Taktiež zareagujem na facebookové „zaručené správy“ o hromadných výpovediach lekárov a zdravotníckeho personálu. K dátumu 28. 02. 2020 mestská poliklinika neevidovala žiadnu žiadosť o rozviazanie pracovného pomeru zo strany zamestnanca.
Mojou snahou od nástupu do funkcie primátora mesta v rámci zvyšovania kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti v našej poliklinike v spolupráci s jej  riaditeľkou ako štatutárom je začleniť mestskú polikliniku do programu Centrálneho integrovaného zdravotného systému CIZS, zjednodušene povedané nemocnica bez lôžkovej časti, ale s kompletnou diagnostikou pacienta v našej Mestskej poliklinike v Šuranoch.
K tomu vedú aj prvé kroky ako bolo konštatované, že poliklinika má jeden z najmodernejších RTG – prístrojov v rámci kraja a špičkové diagnostické prístroje. Návštevníci a pacienti oceňujú zvýšený komfort prostredia polikliniky, ktorý budeme stále skvalitňovať.
Mojou víziou a víziou vedenia polikliniky samozrejme za podpory poslancov mestského zastupiteľstva je v našej mestskej poliklinike postupne vybudovať diagnostické centrum MR a CT
pístroj. Viem, možno poviete že sú to vysoké ciele. Áno sú, ale všetko sa dá len treba chcieť, a ja s podporou ľudí, ktorí chcú pracovať a pomôcť v rozvoji nášho mesta to dokážeme!
Nech nám je príkladom Mestská lekáreň Šurany, s. r. o., ktorá nám od svojho vzniku v roku 2016 pre mesto vykázala zisk vo výške cca 140 tis. EUR, ktoré boli tak, ako som pri jej vzniku sľúbil, vrátené späť do zdravotníctva na nákup diagnostických a vyšetrovacích prístrojov.
Založenie mestskej lekárne v Mestskej poliklinike v Šuranoch dávajú za príklad aj fakultné nemocnice Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, a preto sme aj stredobodom záujmu finančných skupín tzv. finančných žralokov. Veď kto by chcel neprosperujúcu – stratovú firmu? Asi nikto… a zrejme aj preto, že sme úspešní je o nás záujem.
Z uvedeného dôvodu, tak ako doteraz, tak aj odteraz budem presadzovať, aby finančné prostriedky z kladného hospodárenia mestskej polikliniky a mestskej lekárne v našom meste boli použité na skvalitnenie zdravotnej starostlivosti pacientov.
Touto cestou by som chcel upriamiť Vašu pozornosť Vážení občania -voliči, že zasadnutia mestského zastupiteľstva v našom meste sú verejné, kde máte možnosť sledovať prácu primátora mesta, ale aj poslancov mestského zastupiteľstva a posúdiť, kto a ako pracuje pre občana a kto koho záujmy háji. Ak Vám povinnosti neumožnia sa rokovania mestského zastupiteľstva zúčastňovať, tak máte možnosť si priebeh rokovaní pozrieť v archíve na oficiálnych stránkach mesta Šurany.

Vážení občania, čitatelia, pacienti, Vážení priatelia,

toto je odpoveď na otázku pisateľa článku „Bude sa poliklinika v Šuranoch predávať??“ uverejneného v časopise „Žurnál z našich obcí“.

Pozorne som si tento časopis, ktorý osloví občana prelistoval, a to, prečo sa nikto pod článok nepodpísal – neautorizoval, som našiel na strane 16 uvedeného časopisu, ak ho máte po ruke pozrite sa a posúďte.

Vážení občania,

ako primátor a štatutár mesta Šurany som otvorený k Vám, k Vašim návrhom, pripomienkam, ale aj konštruktívnej kritike, pretože múdrosť hovorí „kritika je rozum zadarmo“. Cez webovú stránku mesta „odkaz primátorovi“ môžete posielať svoje pripomienky či podnety, na ktoré Vám veľmi rád zodpoviem. Ja sa pod text tohto článku s plnou vážnosťou a zodpovednosťou podpíšem, a za všetkým čo je v ňom napísané si ako primátor mesta Šurany stojím.

Ing. Marek O r e m u s
Primátor mesta

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ