Pozvánka na XI. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 24. februára 2020

Pozvánka na XI. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 24. februára 2020 V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam XI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutoční dňa : 24. februára 2020, t.j. v pondelok o 15:00  hodine vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu […]