Pozvánka na IX. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 12. decembra 2019

Pozvánka na IX. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 12. decembra 2019 V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam IX. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutoční dňa : 12. decembra 2019, t.j. v štvrtok o 14:30 hodine vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v […]