Gesto pre naše mesto

Gesto pre naše mesto Posledná septembrová sobota bola pre dobrovoľníkov z 1.A triedy trochu nevšedná. Stretnutie sa uskutočnilo o 10:00 pred školou a v dobrej nálade sme sa vybrali zbierať odpadky a smeti v okolí školy. Počas dvoch hodín sa nám podarilo „nazhromaždiť“ plné vrecia smetí v okolí Bernolákovej ulice, pozdĺž rieky Nitra a zároveň aj z nej. Vyčistené koryto rieky od odpadkov […]

Sté narodeniny autorky Danky a Janky

Sté narodeniny autorky Danky a Janky Autorka nezabudnuteľných príbehov dvojičiek Danky a Janky, Mária Ďuríčková, by sa 29. 9. dožila sto rokov. Táto autorka príbehov pre deti a mládež tešila svojou literárnou tvorbou viaceré generácie čitateľov. Okrem Danky a Janky je známa aj ako autorka  príbehov zo školy, upravovanou ľudovou slovesnosťou, príbehmi o deťoch, zvieratkách […]

Študenti novozámockého gymnázia navštívili archeologickú lokalitu Zámeček

Študenti novozámockého gymnázia navštívili archeologickú lokalitu Zámeček Študenti novozámockého gymnázia v dňoch 17.9.2019 a 1.10.2019 v rámci hodiny dejepisu navštívili archeologickú lokalitu Zámeček – Slovenskú tróju v Nitrianskom Hrádku a pozreli si aj stálu výstavu expozícií spojenú spolu s prednáškou. M.H. Share on facebook Facebook Share on google Google+ Share on twitter Twitter