V rámci expozície Národná sieť rozvoja vidieka SR – MAS CEDRON – NITRAVA vystúpila mužská spevácka skupina Váraďani.

V rámci expozície Národná sieť rozvoja vidieka SR – MAS CEDRON – NITRAVA vystúpila mužská spevácka skupina Váraďani. Na 46. ročníku medzinárodnej  poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy AGROKOMPLEX  2019, v rámci expozície Národná sieť rozvoja vidieka SR  – MAS CEDRON – NITRAVA vystúpila  mužská spevácka skupina Váraďani. M.H. Share on facebook Facebook Share on google Google+ Share on […]

O Svätcoch na smetisku a o všeličom inom

O Svätcoch na smetisku a o všeličom inom Básnická zbierka Svätci na smetisku je jednou z piatich kníh  básnika, tvorcu aforizmov a editora časopisu  Báječná  žena, Emila Babína, ktorý sa stretol so svojimi rodákmi počas posledného Šurianskeho literárneho pondelka 26. augusta 2016 o 10,00 hod pred Kaviarňou Žofia.  Svojej rodnej dedinke, Radava, venoval báseň s […]

Pozvánka na VI. riadne zasadnutie MsZ v Šuranoch – 12. septembra 2019

Pozvánka na VI. riadne zasadnutie MsZ v Šuranoch – 12. septembra 2019 V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam VI. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutoční dňa : 12. septembra 2019, t.j. vo štvrtok o 14.30 hodine vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského […]