Šurianska športová olympiáda žiakov ZŠ 2019

V dňoch 24. – 25. júna 2019 sa v Šuranoch konala už tradičná Šurianska športová olympiáda žiakov základných škôl, ktorá sa uskutočnila pod záštitou primátora mesta Šurany Ing. Mareka Oremusa a Olympijského klubu okresu Nové Zámky. Olympiádu otvoril Ing. František Tamašovič, zástupca primátora mesta Šurany, ktorý poprial súťažiacim veľa šťastia, na slávnostnom ceremoniáli nechýbala olympijská pochodeň, olympijská vlajka a olympijská hymna. V prvý deň sa súťažilo vo futbale, v hádzanej a v stolnom tenise, druhý deň bola na programe atletika a vybíjaná. Jednotlivé disciplíny boli pod dohľadom rozhodcov a víťazi boli odmenení za svoje výkony medailami, diplomami a vecnými cenami, ktoré venovalo Mesto Šurany a Olympijský klub okresu Nové Zámky a odovzdala im ich Ing. Mgr. Alžbeta Danielová, poslankyňa MsZ a predseda Komisie školstva, kultúry, sociálno-zdravotnej, bytovej, mládeže a športu. Olympiáda sa konala v duchu fair play a riadila sa heslom „nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa“. Poďakovanie za pomoc pri zorganizovaní tejto akcie patrí Mestu Šurany, Gymnáziu Šurany, Mládeži slovenského červeného kríža, TJ SO Lokomotíva Šurany -atletickému oddielu, TJ SO Lokomotíva Šurany – stolnotenisovému oddielu, Centru voľného času, Mestskému kultúrnemu stredisku, Mestskému podniku služieb, Mestskej polícii, ZŠ Bernolákova, ZŠ SNP, HKM Šurany, ŠK Šurany a všetkým dobrovoľníkom.

 

Výsledky nájdete tu (kliknúť na odkaz)

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Výzva

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Šurany na rok 2023

Zahlasujte za naše mesto

Všetky informácie o súťaži nájdete na tomto odkaze :

https://cistinka.lidl.sk/o-projekte

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam
36 27/04/2022 POŠTA Šurany oznamuje otváracie hodiny pre verejnosť od 1.5.2022: pondelok - piatok od 8:00 h. do 17:00 h., sobota od 9:00 h. do 11:00 h., nedeľa - zatvorené.

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2021

Zníženie a odpustenie miestneho poplatku za komunálne odpady

Daňové priznanie 2022

Informácie k predloženiu vyúčtovania dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta Šurany v roku 2021

Prístroj na záchranu ľudského života

Pomoc obetiam trestných činov

STOP BYROKRACII

Dotazník zameraný na radónovú problematiku

Platobný terminál v prevádzke

Mesto Šurany oznamuje, že v pokladni Mestského úradu Šurany je možné uskutočňovať platby v hotovosti alebo platobnými kartami prostredníctvom platobného terminálu

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Bezplatné právne poradenstvo

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ