Šurianska športová olympiáda žiakov ZŠ 2019

V dňoch 24. – 25. júna 2019 sa v Šuranoch konala už tradičná Šurianska športová olympiáda žiakov základných škôl, ktorá sa uskutočnila pod záštitou primátora mesta Šurany Ing. Mareka Oremusa a Olympijského klubu okresu Nové Zámky. Olympiádu otvoril Ing. František Tamašovič, zástupca primátora mesta Šurany, ktorý poprial súťažiacim veľa šťastia, na slávnostnom ceremoniáli nechýbala olympijská pochodeň, olympijská vlajka a olympijská hymna. V prvý deň sa súťažilo vo futbale, v hádzanej a v stolnom tenise, druhý deň bola na programe atletika a vybíjaná. Jednotlivé disciplíny boli pod dohľadom rozhodcov a víťazi boli odmenení za svoje výkony medailami, diplomami a vecnými cenami, ktoré venovalo Mesto Šurany a Olympijský klub okresu Nové Zámky a odovzdala im ich Ing. Mgr. Alžbeta Danielová, poslankyňa MsZ a predseda Komisie školstva, kultúry, sociálno-zdravotnej, bytovej, mládeže a športu. Olympiáda sa konala v duchu fair play a riadila sa heslom „nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa“. Poďakovanie za pomoc pri zorganizovaní tejto akcie patrí Mestu Šurany, Gymnáziu Šurany, Mládeži slovenského červeného kríža, TJ SO Lokomotíva Šurany -atletickému oddielu, TJ SO Lokomotíva Šurany – stolnotenisovému oddielu, Centru voľného času, Mestskému kultúrnemu stredisku, Mestskému podniku služieb, Mestskej polícii, ZŠ Bernolákova, ZŠ SNP, HKM Šurany, ŠK Šurany a všetkým dobrovoľníkom.

 

Výsledky nájdete tu (kliknúť na odkaz)

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ