Pamätný deň Bosniakovcov

    V sobotu 15. júna 2019 sa v priestoroch šurianskej synagógy, sídle Mestského múzea konalo podujatie venované 410. výročiu narodenia barónky Žofie Bosniakovej a 385. výročiu smrti jej otca, veľkého bojovníka Tomáša Bosniaka. Hlavný program vyvrcholil uvedením a predstavením knihy „Zabudnutí hrdinovia protitureckých bojov“ z pera Miroslava Eliáša, ktorý pre veľký záujem čitateľov pripravil už druhé prepracované a doplnené vydanie tejto knihy. Predstavuje významné osobnosti 16. a 17. storočia a prostredníctvom bohatej obrazovej prílohy aj pamiatky v rámci celého Slovenska. Vydanie tejto publikácie finančne podporila Nadácia SPP, Nadácia EPH a súkromný sponzor Ing. Robert Hančák z Bratislavy. Okrem toho, sa do rúk verejnosti dostala i menšia brožovaná publikácia „Bosniakovci v našich dejinách“, ktorej vydanie finančne podporila Nadácia EPH, vďaka ktorej bolo realizované aj celé podujatie.

    Spoločnosť Fringia aj napriek horúčavám bravúrne a nezabudnuteľne prezentovala umenie dobového šermu a techniky boja chladnými zbraňami danej doby. Protikladom vojenstva bola ich prezentácia pôsobivej renesančno – barokovej módy a škola tanca. Hudobný súbor Musicantika Slovaca predstavil prierez hudby cez bojiská až po zámocké komnaty. Odzneli mnohé renesančné piesne a balady, v ktorých sa opisovali udalosti z obdobia uhorsko – osmanských vojen. Široká verejnosť mala jedinečnú možnosť nahliadnuť do života šľachty na domácom území v tomto ťažkom období. V interiéri synagógy sa uskutočnila aj výstava detských výtvarných prác s motívom Žofie a Tomáša Bosniakových. Súčasťou podujatia bola aj slávnostná svätá omša v rím.-kat. farskom kostole sv. Štefana prvomučeníka a po nej večerná prezentácia s prednáškou o Bosniakovcoch.

    Sprievodným programom počas celého popoludnia bol dvor ľudových remesiel, kde sa predstavili remeselníci s blízkeho a širšieho okolia. Interaktívne dielne pripravilo Centrum voľného času Šurany, kde si deti mohli vyskúšať maľbu na sklo, drôtovanie, vypaľovanie do dreva – drevené varešky a iné. Dobovú atmosféru navodzovali aj chlebové placky pečené nad ohňom. Veríme, že týmto podujatím sa nám podarilo u návštevníkov aktivizovať všetky vnemové zmysly a tak najväčšou mierou prispieť k zážitkovej prezentácii našej histórie.

 

M. Eliáš

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam
51 12/06/2024 Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje, že od 13.6.2024 do 21.6.2024 bude vykonávať ročný odpočet vodomerov v miestnej časti Nitriansky Hrádok. Prosíme občanov o sprístupnenie vodomerov.

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ