Pamätný deň Bosniakovcov

    V sobotu 15. júna 2019 sa v priestoroch šurianskej synagógy, sídle Mestského múzea konalo podujatie venované 410. výročiu narodenia barónky Žofie Bosniakovej a 385. výročiu smrti jej otca, veľkého bojovníka Tomáša Bosniaka. Hlavný program vyvrcholil uvedením a predstavením knihy „Zabudnutí hrdinovia protitureckých bojov“ z pera Miroslava Eliáša, ktorý pre veľký záujem čitateľov pripravil už druhé prepracované a doplnené vydanie tejto knihy. Predstavuje významné osobnosti 16. a 17. storočia a prostredníctvom bohatej obrazovej prílohy aj pamiatky v rámci celého Slovenska. Vydanie tejto publikácie finančne podporila Nadácia SPP, Nadácia EPH a súkromný sponzor Ing. Robert Hančák z Bratislavy. Okrem toho, sa do rúk verejnosti dostala i menšia brožovaná publikácia „Bosniakovci v našich dejinách“, ktorej vydanie finančne podporila Nadácia EPH, vďaka ktorej bolo realizované aj celé podujatie.

    Spoločnosť Fringia aj napriek horúčavám bravúrne a nezabudnuteľne prezentovala umenie dobového šermu a techniky boja chladnými zbraňami danej doby. Protikladom vojenstva bola ich prezentácia pôsobivej renesančno – barokovej módy a škola tanca. Hudobný súbor Musicantika Slovaca predstavil prierez hudby cez bojiská až po zámocké komnaty. Odzneli mnohé renesančné piesne a balady, v ktorých sa opisovali udalosti z obdobia uhorsko – osmanských vojen. Široká verejnosť mala jedinečnú možnosť nahliadnuť do života šľachty na domácom území v tomto ťažkom období. V interiéri synagógy sa uskutočnila aj výstava detských výtvarných prác s motívom Žofie a Tomáša Bosniakových. Súčasťou podujatia bola aj slávnostná svätá omša v rím.-kat. farskom kostole sv. Štefana prvomučeníka a po nej večerná prezentácia s prednáškou o Bosniakovcoch.

    Sprievodným programom počas celého popoludnia bol dvor ľudových remesiel, kde sa predstavili remeselníci s blízkeho a širšieho okolia. Interaktívne dielne pripravilo Centrum voľného času Šurany, kde si deti mohli vyskúšať maľbu na sklo, drôtovanie, vypaľovanie do dreva – drevené varešky a iné. Dobovú atmosféru navodzovali aj chlebové placky pečené nad ohňom. Veríme, že týmto podujatím sa nám podarilo u návštevníkov aktivizovať všetky vnemové zmysly a tak najväčšou mierou prispieť k zážitkovej prezentácii našej histórie.

 

M. Eliáš

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Výzva

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Šurany na rok 2023

Zahlasujte za naše mesto

Všetky informácie o súťaži nájdete na tomto odkaze :

https://cistinka.lidl.sk/o-projekte

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam
36 27/04/2022 POŠTA Šurany oznamuje otváracie hodiny pre verejnosť od 1.5.2022: pondelok - piatok od 8:00 h. do 17:00 h., sobota od 9:00 h. do 11:00 h., nedeľa - zatvorené.

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2021

Zníženie a odpustenie miestneho poplatku za komunálne odpady

Daňové priznanie 2022

Informácie k predloženiu vyúčtovania dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta Šurany v roku 2021

Prístroj na záchranu ľudského života

Pomoc obetiam trestných činov

STOP BYROKRACII

Dotazník zameraný na radónovú problematiku

Platobný terminál v prevádzke

Mesto Šurany oznamuje, že v pokladni Mestského úradu Šurany je možné uskutočňovať platby v hotovosti alebo platobnými kartami prostredníctvom platobného terminálu

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Bezplatné právne poradenstvo

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ