Pozvánka na V. riadne zasadnutie MsZ v Šuranoch – 20. júna 2019

Pozvánka na V. riadne zasadnutie MsZ v Šuranoch – 20. júna 2019 V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam V. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutoční dňa : 20. júna 2019, t.j. vo štvrtok o 14.30 hodine vo veľkej zasadacej miestnosti […]

Baví sa Várad dedina ako jedna veľká rodina II.ročník 22.6.2019

Baví sa Várad dedina ako jedna veľká rodina II.ročník 22.6.2019 Pozývame Vás na kultúrno – športové popoludnie Baví sa Várad dedina ako jedna veľká rodina. II.ročník na Rybníku Mederčina dňa  22.6.2019 o 14:00 hod. Share on facebook Facebook Share on google Google+ Share on twitter Twitter