Mojej matke – 13. ročník celoslovenskej literárnej súťaže o najkrajšie vyznanie matke

V priestoroch synagógy sa konalo slávnostné vyhodnotenie celoslovenskej literárnej súťaže o najkrajšie vyznanie matke, ktorej vyhlasovateľom je Mestské kultúrne stredisko Šurany. Do tejto súťaže sa zapojili 122 škôl s 388 prácami. Žiaci základných, stredných a špeciálnych škôl z celého Slovenska súťažili v poézii a próze v štyroch kategóriách. Porota v zložení Ing. Mgr. Alžbeta Danielová, riaditeľka Gymnázia Šurany, poslankyňa MsZ Šurany,  vedúca komisie MsZ,  školstva, kultúry, sociálno-zdravotnej, bytovej, mládeže a športu a Mgr. Mária Kosorinská, psychologička, autorka, editorka a scenáristka mala ťažkú úlohu vybrať tých najlepších.

Program spestril folklórny súbor Šurianček pod vedením Mgr. Miroslavy Kozárovej. Slovom sprevádzala Mgr. Viera Flotischlerová.  Prítomných pozdravila  zakladateľka súťaže Renáta Kozlíková, vedúca Spoločenskej haly, dramaturgie a tvorby programov, ktorá objasnila históriu súťaže a jej cieľ. Členky poroty  sa vyjadrili k jednotlivým prácam a poďakovali mladým literárnym talentom za účasť v súťaži. Z úst Sofii Mičekovej, žiačky ZŠ Mojzesovo-Černík a Moniky Pálovej zazneli víťazné práce. Ocenených bolo 24 žiakov.

RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ MsKS vo svojom príhovore vyjadril obdiv všetkým matkám.

Na záver publikum pobavil folklórny súbor Šurianček s humorným vystúpením.


1.kategória – ZÁKLADNÉ ŠKOLY 1. až 4. trieda- POÉZIA

 1. miesto – Karol Dukay, III. ročník Názov a adresa školy: ZŠ s MŠ Sasinkova 1, Lužianky
 2. miesto – Hana Dúdiková, III. ročník Názov a adresa školy: Cirkevná základná škola sv. Cyrila a Metoda v Seredi
 3. miesto – Jakub Kuruc, IV. B Názov a adresa školy: ZŠ SNP 5, Šurany

Čestné uznanie

Richard Balún Názov školy: ZŠ s MŠ Jána Vojtašáka, Ulica Špitál 967/4, 029 54 ZÁKAMENNÉ


1. kategória – ZÁKLADNÉ ŠKOLY 1. až 4. ročník – Próza

 1. miesto – Vladimír Rác, IV. ročník Názov a adresa školy: ZŠ s MŠ Sasinkova 1, Lužianky
 2. miesto – Nelka Lenčová, ZŠ s materskou školou sv Jána Pavla II. Osloboditeľská 27, Bratislava, 4. ročník
 3. miesto – Lukáš Kuchar, ZŠ Školská 846, 941 22 Zemné, 3. ročník

2.kategória – ZŠ 5-9 ročník – Poézia

 1. Dominik Lacinka – 13, rokov Gymnázium Topoľčany ul. 17. novembra
 2. Filip Gulik – 13 rokov, Gymnázium Topoľčany ul. 17. novembra
 3. Ema Frohlichová, 14 rokov ZUŠ Jána Melkoviča Stará Lubovňa

2.kategória – ZŠ 5-9 ročník – Próza

 1. Aneta Jarabicová, ZŠ Milana Mravca Raková
 2. Filip Zelenák, ZŚ Konkolyho Hurbanovo
 3. Barbora Pásztó ZŠ Devínska NZ

3.kategória – ŠZŠ POÉZIA

 1. Peter Vereš, ZŠ pri LVS Nitra Pri kaštieli 1
 2. Yasmína  Zekiri    , Diagnostické centrum Lietavská lúčka
 3. Kristína Pavúčková, ŠZŠ Budovateľská Vranov nad Topľou

3.Kategória – ŠZŠ Próza

 1. Zuzana Kminiaková SOŠ Reedukačné centrum Zlaté Moravce
 2. Erika Turnaková ŠZŠ Vranov Nad Topľou Budovateľská
 3. Kristián Bilik, ŠZŠ s NSK Pod Kalváriou Topoľčany

4.kategória – STREDNÉ ŠKOLY – Próza

 1. miesto – Matej Minárik, I.H Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca
 2. miesto – Michaela Vrábelová, Stredná odborná škola pedagogická, Ul F. Engelsa 3, Levice, trieda II.C
 3. miesto – Noémi Czikhardtová, septima, Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda

4.kategória – STREDNÉ ŠKOLY – POÉZIA

 1. miesto – Jessica Krčmárová, II.B:, Gymnázium, Golianova 18 Nitra
 2. miesto – Peter Cviklovič, II.A Obchodná akadémia Šurany
 3. miesto – Lucia Jašurková, Klára Machýlová, II.A Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ