Spomienka na 100. výročie smrti generála Štefánika v Šuranoch

       Centrum mesta Šurany od roku 1934 zdobí bronzová socha Milana Rastislava Štefánika, odhalená pri príležitosti 15. výročia jeho tragickej smrti. I keď ju zmenou politických režimov postihol smutný osud, od roku 1989 sa pri nej každoročne konajú pietne spomienky, aby sme si uctili najvýznamnejšiu osobnosť novodobej slovenskej histórie.

       V piatok 3. mája 2019 sa verejnosť a hostia zúčastnil tejto slávnostnej a dôstojnej spomienky. Medzi hosťami boli predstavitelia mesta Šurany vedení primátorom mesta Ing. Marekom Oremusom, Mgr. Eva Smolíková – poslankyňa národnej rady SR a podpredsedníčku Slovenskej národnej strany, Eva Milučká – predsedkyňa Maríny – Klubu žien Slovenskej národnej strany a krajská predsedkyňa klubu Marína Vladimíra Bartovičová, podplukovník Ing. Richard Király – veliteľ 13. mechanizovaného práporu z Levíc a Dobrovoľný hasičský zbor Šurany.        Program začal preletom lietadla ponad mestom, ktorý na Štefánikovu počesť uskutočnil Letecký klub Šurany s pilotom Ivanom Sepešim. Vojenské pocty a akt kladenia vencov vyvolával v mnohých silný pocit vlastenectva. Po hymne v podaní ženského speváckeho zboru Kantáta a Dychovej hudby Šurany nasledovalo predstavenie Štefánikovho života v príhovore riaditeľa Mestského kultúrneho strediska Šurany RNDr. Miroslava Eliáša. Predseda Miestneho odboru Matice Slovenskej a riaditeľ Domu Matice Slovenskej Šurany Vašek Valenta v rámci svoju príhovoru predniesol Krčméryho báseň Štefánikova matka. O tom, že osobnosť generála Štefánika je základným pilierom slovenskej štátnosti a jeho morálnom vzore, hovorila vo svojom príhovore Eva Smolíková.Spevácky zbor Kantáta Dychová hudba sa predstavili niekoľkými hymnickými piesňami a pochodovými skladbami.

       Miestny odbor Matice slovenskej vydal k tejto príležitosti pohľadnicu a verejnosť mohla získať aj iné pamätné predmety. Program pokračoval v Spoločenskom dome prehliadkou detských výtvarných prác a premietnutím dokumentárneho filmu o Štefánikovi.

 

Miroslav Eliáš

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ