Spomienka na 100. výročie smrti generála Štefánika v Šuranoch

       Centrum mesta Šurany od roku 1934 zdobí bronzová socha Milana Rastislava Štefánika, odhalená pri príležitosti 15. výročia jeho tragickej smrti. I keď ju zmenou politických režimov postihol smutný osud, od roku 1989 sa pri nej každoročne konajú pietne spomienky, aby sme si uctili najvýznamnejšiu osobnosť novodobej slovenskej histórie.

       V piatok 3. mája 2019 sa verejnosť a hostia zúčastnil tejto slávnostnej a dôstojnej spomienky. Medzi hosťami boli predstavitelia mesta Šurany vedení primátorom mesta Ing. Marekom Oremusom, Mgr. Eva Smolíková – poslankyňa národnej rady SR a podpredsedníčku Slovenskej národnej strany, Eva Milučká – predsedkyňa Maríny – Klubu žien Slovenskej národnej strany a krajská predsedkyňa klubu Marína Vladimíra Bartovičová, podplukovník Ing. Richard Király – veliteľ 13. mechanizovaného práporu z Levíc a Dobrovoľný hasičský zbor Šurany.        Program začal preletom lietadla ponad mestom, ktorý na Štefánikovu počesť uskutočnil Letecký klub Šurany s pilotom Ivanom Sepešim. Vojenské pocty a akt kladenia vencov vyvolával v mnohých silný pocit vlastenectva. Po hymne v podaní ženského speváckeho zboru Kantáta a Dychovej hudby Šurany nasledovalo predstavenie Štefánikovho života v príhovore riaditeľa Mestského kultúrneho strediska Šurany RNDr. Miroslava Eliáša. Predseda Miestneho odboru Matice Slovenskej a riaditeľ Domu Matice Slovenskej Šurany Vašek Valenta v rámci svoju príhovoru predniesol Krčméryho báseň Štefánikova matka. O tom, že osobnosť generála Štefánika je základným pilierom slovenskej štátnosti a jeho morálnom vzore, hovorila vo svojom príhovore Eva Smolíková.Spevácky zbor Kantáta Dychová hudba sa predstavili niekoľkými hymnickými piesňami a pochodovými skladbami.

       Miestny odbor Matice slovenskej vydal k tejto príležitosti pohľadnicu a verejnosť mohla získať aj iné pamätné predmety. Program pokračoval v Spoločenskom dome prehliadkou detských výtvarných prác a premietnutím dokumentárneho filmu o Štefánikovi.

 

Miroslav Eliáš

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Výzva

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Šurany na rok 2023

Zahlasujte za naše mesto

Všetky informácie o súťaži nájdete na tomto odkaze :

https://cistinka.lidl.sk/o-projekte

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam
36 27/04/2022 POŠTA Šurany oznamuje otváracie hodiny pre verejnosť od 1.5.2022: pondelok - piatok od 8:00 h. do 17:00 h., sobota od 9:00 h. do 11:00 h., nedeľa - zatvorené.

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2021

Zníženie a odpustenie miestneho poplatku za komunálne odpady

Daňové priznanie 2022

Informácie k predloženiu vyúčtovania dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta Šurany v roku 2021

Prístroj na záchranu ľudského života

Pomoc obetiam trestných činov

STOP BYROKRACII

Dotazník zameraný na radónovú problematiku

Platobný terminál v prevádzke

Mesto Šurany oznamuje, že v pokladni Mestského úradu Šurany je možné uskutočňovať platby v hotovosti alebo platobnými kartami prostredníctvom platobného terminálu

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Bezplatné právne poradenstvo

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ