Prosba o pomoc s hľadaním stratenej andulky

Prosba o pomoc s hľadaním stratenej andulky PROSÍME DOBRÝCH ĽUDÍ O POMOC! Stratila sa nám naša milá, asi sedemročná domáca modrá andulka so žltou hlavičkou s menom Dejvi. Je zvyknutá na ľudí a žila voľne v domácnosti, priletí na prst. Prípadného nálezcu radi finančne odmeníme. KONTAKT: rodina Chlústiková, Bánov – tel. 0903 22 14 14 […]

Deň otvorených dverí MAS CEDRON-NITRAVA – 4.5.2019

Deň otvorených dverí MAS CEDRON-NITRAVA Miestna akčná CEDRON – NITRAVA pripravila pre širokú verejnosť DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ Miesto: Kancelária MAS CEDRON – NITRAVA, Cintorínska ulica 1452/11 v Mojmírovciach (bývalá MŠ, pri kultúrnom dome v Mojmírovciach, smer TAURIS s r.o). Termín: 04.05.2019 (sobota) Čas: 15:00 – 18:00 Cieľ: Predstaviť verejnosti poslanie a činnosť kancelárie MAS v […]

Pozvánka na 28. riadne Valné zhromaždenie UKS – 4.5.2019

ERB MESTA ŠURANY

Pozvánka na 28. riadne Valné zhromaždenie UKS P R O G R A M  VALNÉHO ZHROMAŽDENIA UKS Výbor Urbariátu Kostolný Sek, pozem. spol. (UKS) v zmysle zákona 97/2013 Z.z. v znení  neskorších predpisov, Vás pozýva na 28. riadne Valné zhromaždenie UKS, ktoré sa bude konať dňa  04. mája 2019 v priestoroch Kultúrneho domu v mestskej časti Kostolný Sek o 900 hod. Prezentácia […]