Šuriansky Šaliansky Maťko

Naučiť deti a mládež pútavo podávať umelecký text je náročná  a dlhodobá práca. Mnohé súťaže e prehliadky sú toho dôkazom. Zároveň sú aj možnosťou ich prezentácie. Súťaž  v prednese povestí, Šaliansky  Maťko, sa organizuje už dvadsaťšesť rokov a  niektorí jeho účastníci sú dnes úspešnými recitátormi. Súťaž je postupová – víťazi jednotlivých kôl postupujú do vyšších.

Novozámocké okresné kolo  Šalianskeho Maťka i v tomto  školskom roku  2018/19 organizovala Základná škola Bernolákova Šurany a uskutočnilo sa 15. januára 2019. Súťažilo sa v troch vekových kategóriách a celkovo sa v tomto ročníku okresného kola zúčastnilo 72 žiakov.   Slovenské povesti sú veľmi pestré, od tajomných, cez povesti o hradoch, riekach, až po vtipné a všetky patria klenotom našej  ľudovej slovesnosti. Všetci súťažiaci sa snažili o čo najpresvedčivejšie prednesy, ale jednotlivé poroty museli vybrať len tých najlepších, ktorí budú reprezentovať náš okres. Víťazi jednotlivých kategórií:

I.kategória:

  1. Nela Galbavá, ZŠ Mojzesovo-Černík
  2. Vivienne Švec, ZŠ Hradná, Nové Zámky
  3. Emma Kasášová, ZŠ G.Bethlena, Nové Zámky

II. kategória:

  1. Sofia Mária Kasášová, ZŠ C. Bethlena, Nové Zámky
  2. Viktória Dékanyová, ZŠ Devínska, Nové Zámky
  3. Milo Ivan Mazan, ZŠ J.A.Komenského , Tvrdošovce

III. kategória:

  1. Alica Rigóová, ZŠ Bernolákova, Šurany
  2. Karolína Jančárová, ZŠ a MŠ Maňa
  3. Zuzana Ďatková, ZŠ a MŠ Bánov

Poďakovanie patrí organizátorom súťaže, ktorá bola pripravená veľmi dôsledne, ale hlavne súťažiacim deťom, ktoré vyhrali najmä nad svojou pohodlnosťou. V neposlednom rade, vďaka patrí pedagógom, vychovávateľom  a rodičom, ktorí súťažiacich pripravovali. Na sladkom aj slanom občerstvení z bánovskej pekárne Oremus  si všetci výborne pochutnali.   

JK

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ