Šuriansky Šaliansky Maťko

Naučiť deti a mládež pútavo podávať umelecký text je náročná  a dlhodobá práca. Mnohé súťaže e prehliadky sú toho dôkazom. Zároveň sú aj možnosťou ich prezentácie. Súťaž  v prednese povestí, Šaliansky  Maťko, sa organizuje už dvadsaťšesť rokov a  niektorí jeho účastníci sú dnes úspešnými recitátormi. Súťaž je postupová – víťazi jednotlivých kôl postupujú do vyšších.

Novozámocké okresné kolo  Šalianskeho Maťka i v tomto  školskom roku  2018/19 organizovala Základná škola Bernolákova Šurany a uskutočnilo sa 15. januára 2019. Súťažilo sa v troch vekových kategóriách a celkovo sa v tomto ročníku okresného kola zúčastnilo 72 žiakov.   Slovenské povesti sú veľmi pestré, od tajomných, cez povesti o hradoch, riekach, až po vtipné a všetky patria klenotom našej  ľudovej slovesnosti. Všetci súťažiaci sa snažili o čo najpresvedčivejšie prednesy, ale jednotlivé poroty museli vybrať len tých najlepších, ktorí budú reprezentovať náš okres. Víťazi jednotlivých kategórií:

I.kategória:

  1. Nela Galbavá, ZŠ Mojzesovo-Černík
  2. Vivienne Švec, ZŠ Hradná, Nové Zámky
  3. Emma Kasášová, ZŠ G.Bethlena, Nové Zámky

II. kategória:

  1. Sofia Mária Kasášová, ZŠ C. Bethlena, Nové Zámky
  2. Viktória Dékanyová, ZŠ Devínska, Nové Zámky
  3. Milo Ivan Mazan, ZŠ J.A.Komenského , Tvrdošovce

III. kategória:

  1. Alica Rigóová, ZŠ Bernolákova, Šurany
  2. Karolína Jančárová, ZŠ a MŠ Maňa
  3. Zuzana Ďatková, ZŠ a MŠ Bánov

Poďakovanie patrí organizátorom súťaže, ktorá bola pripravená veľmi dôsledne, ale hlavne súťažiacim deťom, ktoré vyhrali najmä nad svojou pohodlnosťou. V neposlednom rade, vďaka patrí pedagógom, vychovávateľom  a rodičom, ktorí súťažiacich pripravovali. Na sladkom aj slanom občerstvení z bánovskej pekárne Oremus  si všetci výborne pochutnali.   

JK

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Výzva

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Šurany na rok 2023

Zahlasujte za naše mesto

Všetky informácie o súťaži nájdete na tomto odkaze :

https://cistinka.lidl.sk/o-projekte

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam
36 27/04/2022 POŠTA Šurany oznamuje otváracie hodiny pre verejnosť od 1.5.2022: pondelok - piatok od 8:00 h. do 17:00 h., sobota od 9:00 h. do 11:00 h., nedeľa - zatvorené.

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2021

Zníženie a odpustenie miestneho poplatku za komunálne odpady

Daňové priznanie 2022

Informácie k predloženiu vyúčtovania dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta Šurany v roku 2021

Prístroj na záchranu ľudského života

Pomoc obetiam trestných činov

STOP BYROKRACII

Dotazník zameraný na radónovú problematiku

Platobný terminál v prevádzke

Mesto Šurany oznamuje, že v pokladni Mestského úradu Šurany je možné uskutočňovať platby v hotovosti alebo platobnými kartami prostredníctvom platobného terminálu

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Bezplatné právne poradenstvo

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ