Šuriansky Šaliansky Maťko

Šuriansky Šaliansky Maťko Naučiť deti a mládež pútavo podávať umelecký text je náročná  a dlhodobá práca. Mnohé súťaže e prehliadky sú toho dôkazom. Zároveň sú aj možnosťou ich prezentácie. Súťaž  v prednese povestí, Šaliansky  Maťko, sa organizuje už dvadsaťšesť rokov a  niektorí jeho účastníci sú dnes úspešnými recitátormi. Súťaž je postupová – víťazi jednotlivých kôl […]