Pietna spomienka na výbuch a požiar obilného mlyna v Šuranoch pred 35 rokmi

Pietna spomienka na výbuch a požiar obilného mlyna v Šuranoch pred 35 rokmi Pietna spomienka na výbuch a požiar obilného mlyna v Šuranoch pred 35 rokmi Mesto Šurany si v stredu 21. februára 2024  pietnym aktom  pripomenulo 35. výročie tragickej udalosti: výbuch a požiar päťposchodového objektu obilného mlyna v šurianskom cukrovare si v  roku 1989 vyžiadali 8 ľudských životov. Predstavitelia […]

Vyberte si svoju školu: Gymnázium

Vyberte si svoju školu: Gymnázium Vyberte si svoju školu   Gymnázium, Bernolákova 37, 942 01 Šurany Tel: 035-6500824,          skola@gymsu.sk, www.gymsu.edupage.sk Študijné odbory: 4-ročné 7902 J všeobecné gymnázium 7902 J 05 gymnázium so zameraním na informatiku Charakteristika školy: Cieľom Gymnázia v Šuranoch je byť dôležitou súčasťou vzdelávacieho systému na Slovensku, napĺňať strategické zámery rozvoja vzdelanej spoločnosti v rámci […]

Vyberte si svoju školu: Obchodná akadémia

Vyberte si svoju školu: Obchodná akadémia Naša škola má sedemdesiatosemročnú históriu a v súčasnosti ponúka žiakom kvalitné ekonomické vzdelanie v 4-ročnom študijnom odbore obchodná akadémia a v 5-ročnom študijnom odbore obchodná akadémia – bilingválne štúdium v anglickom jazyku. Na základe získanej Akreditácie programu Erasmus+  v oblasti odborného vzdelávania a prípravy žiaci našej školy absolvujú súvislú dvojtýždňovú odbornú prax v zahraničí: vo Veľkej Británii,  Írsku,  […]

Vyberte si svoju školu: SOŠ gastronómie a služieb v Šuranoch

Vyberte si svoju školu: SOŠ gastronómie a služieb v Šuranoch Vyberte si svoju školu Tvorivý a aktívny prístup k vzdelávaniu na SOŠ gastronómie a služieb v Šuranoch   SOŠ gastronómie a služieb v Šuranoch má v našom regióne stabilné miesto v sieti stredných škôl. Vzdeláva a odborne pripravuje svojich žiakov, ktorí sa po jej úspešnom absolvovaní uplatňujú na trhu práce v oblasti gastronómie […]

Vyberte si svoju školu: SOŠ technická

Vyberte si svoju školu: SOŠ technická Jedna z najmodernejších stredných odborných škôl technických v SR ŠTUDUJ TO, ČO ŤA UŽIVÍ!       Stredná odborná škola technická v Šuranoch je komplexnou školou pre teoretickú a praktickú výučbu v strojárstve, elektrotechnike a mechatronike. Škola je Centrom odborného vzdelávania a prípravy v strojárstve a elektrotechnike.  Poskytuje komplexnú výučbu  v 4-ročných študijných odboroch s maturitou a […]

Vyberte si svoju školu: ZŠ SNP

Vyberte si svoju školu: ZŠ SNP Milí rodičia, naša škola, ZŠ SNP, Vám a Vašim deťom ponúka: modernú, zrekonštruovanú školu, príjemné, bezpečné a zdravé  prostredie, rozľahlý školský areál s ihriskami a oddychovými zónami, moderný a atraktívny vzdelávací program, alternatívne vyučovacie postupy, profesionálny, zanietený, flexibilný a kreatívny pedagogický kolektív; učiteľov, ktorým záleží na vzdelaní a bezpečnosti Vašich detí; postupne […]

Vyberte si svoju školu: ZŠ Bernolákova 35

Vyberte si svoju školu: ZŠ Bernolákova 35 Základná škola, Bernolákova 35, sa vyznačuje mnohými vlastnosťami, ktoré ju robia výnimočnou a jedinečnou. Pre rodičov, ktorí hľadajú pre svoje deti to najlepšie vzdelávacie prostredie, ponúka táto škola viaceré benefity. Moderné vybavenie:  Dnes je to moderná škola, ktorá v posledných rokoch prešla rozsiahlou rekonštrukciou a modernizáciou  priestorov. Škola pozostáva z dvoch budov: budova pre ročníky […]

Vyberte si svoju školu: Cirkevná základná škola Žofie Bosniakovej

Vyberte si svoju školu: Cirkevná základná škola Žofie Bosniakovej Cirkevná základná škola Žofie Bosniakovej sídli v centre mesta, vedľa farského kostola, na Námestí hrdinov 6. Zriaďovateľom je biskupstvo Nitra. Riaditeľom školy so 163 žiakmi, 21 pedagogickými a 4 nepedagogickými zamestnancami je Mgr. Jozef Hlavatý.   Hlavnou prioritou školy je poskytovanie kvalitného vzdelávania a zodpovednej výchovy v duchu […]

Šurianski mladí karatisti s tromi zlatými z 1. kola Slovenského pohára

Šurianski mladí karatisti s tromi zlatými z prvého kola Slovenského pohára Na palubovke Mestskej športovej haly v Nitre sa 17. februára zišlo viac ako 650 mladých karatistov. Na podujatí 1. kola Slovenského pohára detí a žiakov v karate sa bojovalo nielen o medaile, ale najmä o body do konečného hodnotenia troch edícii slovenského pohára. Mladí „triumfáci“ sa v silnej celoslovenskej konkurencii […]

V tej našej Argentíne to žije

V tej našej Argentíne to žije Prečo ten cudzinou voňajúci názov Argentína? Viaceré zdroje uvádzajú, že po vlne vysťahovalectva za prácou do USA a Južnej Ameriky prišli prví usadlíci, podľa mojej prababičky im hovorili Amerikánci,  do tejto časti nášho mesta v 30. rokoch minulého storočia. „Vracali sa najmä   z prác v Argentíne,  preto vraj tejto mestskej časti aj názov Argentína […]