Dopravné obmedzenia počas Tradičného šurianskeho jarmoku

Dopravné obmedzenia počas Tradičného šurianskeho jarmoku Počas konania tradičného ŠURIANSKEHO JARMOKU 2023 budú v centre mesta platiť uzávery miestnych komunikácií a bude obmedzený aj vjazd a výjazd do lokality konania podujatia. Pohyb vozidiel v priestoroch jarmočiska je nevyhnutné minimalizovať z dôvodu zamedzenia kolíznym a nebezpečným situáciám medzi vozidlami a chodcami, ktorí sa budú po jarmočisku […]

Pozvánka na IX. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 25.9.2023

Pozvánka na IX. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 25.9.2023 v zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmiena doplnkov a § 17 ods. 5 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šuranoch zvolávam IX. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch,  ktoré sa uskutoční dňa 25.septembra 2023 t. j. v pondelok o […]

Železničné priecestie ul.Cintorínska – uzávierka 16-27.9.2023

Železničné priecestie ul.Cintorínska – uzávierka 16.9.2023 – 27.9.2023 O Z N A M   Mesto Šurany – Mestský úrad v Šuranoch oznamuje občanom, že na základe žiadosti o uzávierku miestnej cesty žiadateľa Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Trnava, M. R. Štefánika 74, 940 65 Nové Zámky,  bude úsek miestnej cesty na ul. Cintorínska, Šurany uzatvorený v termíne:   od  16. […]

Čistinka v meste Šurany

LIDL Čistinka v meste Šurany Share on facebook Facebook Share on google Google+ Share on twitter Twitter

Výstava ovocia a zeleniny

Okresná výstava ovocia a zeleniny Share on facebook Facebook Share on google Google+ Share on twitter Twitter

Šuriansky jarmok 22. a 23. september

Šuriansky jarmok 22. a 23. semptember 2023 Share on facebook Facebook Share on google Google+ Share on twitter Twitter