160. výročie Dobrovoľného hasičského zboru Šurany

Mesto hasila voda z oblohy

 

     Dobrovoľných hasičov počas osláv ich významného jubilea v sobotu 22. júna  polieval výdatný dážď. O pol deviatej ráno, keď prvé hasičské autá trúbením oznámili slávnostný nástup techniky, sa z búrkovej oblohy začali vylievať vedrá vody. Napriek tomu však z bohatého programu hasičského sviatku nebolo vynechané nič. Počnúc položením kvetov k soche ich patróna Svätého Floriána až po ukážky z praktickej činnosti zvládli dobrovoľní hasiči zo Šurian oslavy svojho 160. výročia na výbornú. So cťou nadviazali na majstrovstvo ich predchodcov v spolku, ktorý je najstarším v Šuranoch a zároveň patrí k najstarším dobrovoľným hasičským zborom (DHZ) aj v rámci Slovenska. Veď ako povedal riaditeľ Mestského kultúrneho strediska v Šuranoch a historik Miroslav Eliáš, prvé záznamy o hasičoch na území mesta siahajú do roku 1864. Avšak oficiálny hasičský zbor v Šuranoch založil neskôr, v roku 1880, spoločensky činný gróf Viktor Lavaulx de Vrecourt.  Zbor mal počas jeho pôsobenia 31 členov a 24-člennú dychovú kapelu. Drevená zbrojnica stála uprostred námestia. Gróf ako veliteľ viedol cvičenia každú nedeľu. Používali pojazdné sudy s vodou, ku ktorým zapriahali grófove kone. V roku 1883 zakúpila obec modernú výkonnú striekačku. Spoluzakladateľom a historicky prvým podpredsedom,  neskôr aj veliteľom, sa stal šuriansky farár Karol Rosznáky.

Po pomerne dlhej hasičskej kríze nastalo oživenie zboru v roku 1922 pod velením známeho šurianskeho lekára Ladislava Slávika. Pýchou hasičov boli nielen nové uniformy, ale aj zborová zástava vyhotovená v roku 1923. Tá je po reštaurovaní umiestnená v šurianskom  mestskom múzeu.

          Na oslavách 160. výročia DHZ, ktoré pripravilo mesto Šurany spolu s Dobrovoľným hasičským zborom Šurany-mesto, primátor Marcel Filaga vysoko ocenil zásluhy svojich dobrovoľníkov  a ich pomoc obyvateľom mesta. „Šurany sú hrdé na to, že majú špičkových dobrovoľných hasičov, ktorí nesú na svojich pleciach historické dedičstvo predchodcov a v mnohých dramatických okamihoch osvedčili a stále osvedčujú svoju odbornú pripravenosť, vysoké nasadenie, disciplínu a profesionalitu,“ povedal. Na jeho slová nadviazal František Bezdeda, ktorý stojí na čele jubilujúceho šurianskeho DHZ už od roku 1982: „Je takmer nevyčísliteľné, koľko práce za tých 160 rokov dobrovoľní hasiči bez nároku na honorár vykonali a čo všetko sa vďaka fungovaniu organizovaného hasičského spolku podarilo pred požiarmi nielen v Šuranoch, ale aj v širokom okolí, zachrániť,“ zdôraznil. Pripomenul, že v hasičskom spolku mesta sa dodnes vystriedalo niekoľko generácií a ocenil, že aj v súčasnosti sa na túto formu dobrovoľníctva pripravuje nemálo detí.

Na oslavách 160. výročia Dobrovoľného hasičského zboru Šurany-mesto sa zúčastnila aj zástupkyňa primátora Miroslava Zahoráková, poslanci mestského zastupiteľstva a vysokí predstavitelia Dobrovoľnej požiarnej ochrany (DPO) na čele s prezidentom DPO SR  Jozefom Smolinským, predsedom Krajského výboru DPO v Nitre Tomášom Slivoňom a ďalší hostia. Najlepší z radov jubilujúceho DHZ prevzali ocenenia.

Pri záverečných praktických ukážkach hasičského majstrovstva už vykuklo aj slniečko, čo určite predznamená zdar v ich budúcej záslužnej práci pre ochranu obyvateľov Šurian pred požiarmi.

                                                                                     (op)

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ