Pietna spomienka: M.Kokošová

Mesto Šurany a Mestské kultúrne stredisko  si pripomenulo 85. výročie  tragickej smrti  Márii Kokošovej, ktorá sa stala obeťou horthyovskej okupácie. Predstavitelia mesta Ing. Miroslava Záhoráková, zástupkyňa primátora, mestskí poslanci Ing. Mgr. Alžbeta Danielová , Ing. Róbert Polák, Mgr. Alžbeta Klimentová, vedúca odd. školstva, kultúry, sociálnych vecí a zdravotníctva spolu s RNDr. Miroslavom Eliášom, riaditeľom MsKS v Šuranoch položili k pamätníku Márii Kokošovej  autora Ladislava Barabása veniec . Riaditeľ MsKS priblížil prítomným žiakom základných a stredných škôl, ako i širokej verejnosti tragické udalosti  krvavých Vianoc z roku 1938. 25. december sa Márii Kokošovej osudným.

Šurany sa v novembri 1938 v rámci Viedenskej arbitráže stali súčasťou Maďarska. Pred Vianocami nastalo niekoľko otvorených protestov proti odnárodňovacej politike na južnom Slovensku. Jedným z nich bolo aj odmietnutie spevu maďarskej hymny na polnočnej omši. Slovenskí občania na protest zaspievali hymnu Hej Slováci! 25. decembra sa tento protest zopakoval. Smrteľný výstrel maďarského žandára sa stal osudným pre 18. ročné mladé dievča Máriu Kokošovú. 

R. Kozlíková

Foto: R.Kozlíková

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ