Oslava 65.výročia založenia ZUŠ

Základná umelecká škola T.Sládkoviča v Šuranoch oslávila v tomto roku 65.výročie jej založenia. Zamestnanci a žiaci si tento sviatok pripomenuli dňa 26.10.2023 veľkou oslavou v Spoločenskom dome Šurany. Bol predstavený projekt- muzikál Z rozprávky do rozprávky, na ktorom sa podieľali žiaci a pedagógovia všetkých odborov školy. Výtvarníci zhotovili scénu a kostýmy, tanečníci krásne choreografie a hudobníci spevácku a orchestrálnu zložku. Ako hostia vystúpili študenti tanca SKDK v Topoľčanoch, ktorí spestrili tanečnú zložku vystúpenia. V úvode oslavy privítala hostí a prítomných riaditeľka ZUŠ Mgr. Helena Farkasová, DiS.art., ktorá školu vedie už 19-ty školský  rok. Vo svojom príhovore načrela do histórie školy, prihovorila sa a poďakovala súčasným žiakom a zamestnancom školy, spomenula si na bývalých absolventov a pedagógov a pozdvihla aj spoluprácu a podporu Mesta Šurany, Rady školy a rodičov. Projekt vznikol aj za podpory NSK Nitra. Celý večer sa niesol v duchu umeleckého prejavu žiakov a pedagógov školy, ktorý si v závere vyslúžil “standing ovation”. Hudobné aranžmány mala na starosti E.Haluzová, réžiu K.Pobočíková a tanečné choreografie D. Krajčovičová a T.Belan- tanečný pedagóg SKDK v Topoľčanoch. Na záver riaditeľka školy poďakovala všetkým zainteresovaným za skvelý umelecký zážitok, za finančnú a sponzorskú pomoc a pozvala všetkých pozvaných hostí na slávnostnú recepciu. Kyticou kvetov a pekným slovom sa prihovoril a poďakoval riaditeľke a zamestnancom ZUŠ-ky,  primátor mesta Mgr. Marcel Filaga, za výbornú úroveň umeleckého školstva v Šuranoch a poprial “škole” ešte veľa úspešných rokov, fundovaných pedagógov a talentovaných žiakov.

 

Mgr. Helena Farkasová, DiS.art.

riaditeľka ZUŠ T.Sládkoviča Šurany

Foto: R. Kozlíková

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ