Koncert Speváckeho zboru slovenských učiteliek OZVENA

Vo farskom kostole sv. Štefana Prvomučeníka sa 6. októbra  konal chrámový koncert Speváckeho zboru slovenských učiteliek OZVENA. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou primátora mesta Šurany. Koncert sa niesol pod taktovkou  umeleckého vedúceho a dirigenta Tomáša Vrškového.

Spevácky zbor slovenských učiteliek OZVENA nadväzuje na činnosť Spevokolu bratislavských učiteliek, prvého amatérskeho ženského speváckeho zboru na Slovensku, ktorý v roku 1946 založil a do roku 1952 viedol profesor konzervatória Jozef Weber.

V roku 1971 sa zbor pretransformoval na terajší SZSU OZVENA a bol začlenený do organizačnej štruktúry Domova SZSU v Trenčianskych Tepliciach pod garanciou MŠVV a Š SR.

Ozvena je pravidelným účastníkom domácich festivalov a úspešne reprezentuje slovenského zborové umenie na súťažiach a festivaloch nielen doma, ale i v zahraničí.

            Koncert bol výnimočným umeleckým zážitkom. Umeleckému telesu sa poďakoval dekan Štefan Vicen a  Mgr. Marcel Filaga, primátor mesta,  ktorý spolu so svojou manželkou  na znak vďaky odovzdali dirigentovi a členkám zboru kvety.

 

Renáta Kozlíková

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam
51 12/06/2024 Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje, že od 13.6.2024 do 21.6.2024 bude vykonávať ročný odpočet vodomerov v miestnej časti Nitriansky Hrádok. Prosíme občanov o sprístupnenie vodomerov.

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ