Rekonštrukcia v budove Mestského úradu Šurany

Vážení občania,

z dôvodu prebiehajúcich interiérových prác v budove Mestského úradu Šurany Vás prosíme o prednostné kontaktovanie zamestnancov jednotlivých oddelení mailom alebo telefonicky, osobnú návštevu zvážte podľa nevyhnutnosti.

Kontakty:
Sekretariát: 035/6500 105
Matrika, podateľňa, pokladňa: 035/6500 112
kanc. č. 1, prízemie

Kancelária pre verejnosť nasledovných oddelení je v zasadacej miestnosti budovy Dobrovoľného hasičského zboru mesta Šurany vo dvore mestského úradu:

Finančné oddelenie: 0918 800 502, 0905 676 877 Stavebný úrad: 0917 746 231
Odd. školstva, kultúry, soc.vecí a zdrav.: 0918 800 501

Kancelária odd. živ. prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku je pre verejnosť v budove Mestskej polície Šurany, samostatný vchod vľavo, prístup zo dvora Mestského úradu:

tel. kontakt: 0918/666 698. Za pochopenie ďakujeme.

Mailové kontakty:

Sekretariát: msu@surany.sk
Primátor: primator.surany@surany.sk
Zástupkyňa primátora: miroslava.zahorakova@surany.sk

Oddelenie pre veci organizačné a správne, matričný úrad, podateľňa:
Vedúca oddelenia:
m.huslicova@surany.sk
Matrikárka: z.grosmanova@surany.sk
Evidencia obyvateľstva: e.krajmerova@surany.sk

Oddelenie spoločného stavebného úradu: Vedúca oddelenia: a.tatarova@surany.sk
Referenti: t.veres@surany.sk

g.sykorova@surany.sk e.nemcova@surany.sk l.sladkovicova@surany.sk

Oddelenie životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku:
Vedúci oddelenia:
f.hozlar@surany.sk
Životné prostredie, ovzdušie: s.fialkova@surany.sk
Odpadové hospodárstvo: j.hindicka@surany.sk

Doprava: b.haladikova@surany.sk
Správa mestského majetku: h.bachurikova@surany.sk
Územné plánovanie, projekty: dajana.mikulcova@surany.sk

Oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a zdravotníctva: Vedúca oddelenia: a.klimentova@surany.sk
Sociálne veci: z.hozlarova@surany.sk
Školstvo: r.slazanska@surany.sk

Finančné oddelenie a odd. podnikateľskej činnosti:
Vedúca oddelenia:
r.mesarosova@surany.sk
Pokladňa: e.nemethova@surany.sk
Miestne dane a poplatky: j.cvikova@surany.sk

k.tamaskovicova@surany.sk

s.zemanikova@surany.sk ref. pre právne záležitosti: l.pilekova@surany.sk

ref. pre oblasť podnikateľskej činnosti: l.timekova@surany.sk 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam
51 12/06/2024 Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje, že od 13.6.2024 do 21.6.2024 bude vykonávať ročný odpočet vodomerov v miestnej časti Nitriansky Hrádok. Prosíme občanov o sprístupnenie vodomerov.

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ