Klubová seniorská olympiáda

Olympijská myšlienka – nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa, ale hlavne radosť z pohybu  sa niesla v stredajšie predpoludnie 13. septembra 2023 areálom Kultúrneho zariadenia Kostolný Sek.  Členovia denných centier seniorov zo Šurian, Kostolného Seku a z Nitrianskeho Hrádku sa stretli na Klubovej seniorskej olympiáde a naplno si ju užili.

Súťažilo sa v 5 piatich disciplínach – kop na bránku, hod na paličky, šípky, hod granátom na cieľ a slalom s lyžičkou. Jednotlivé DCS nominovali do súťaží svojich členov, pričom v každej disciplíne mali trojčlenné zastúpenie. S obdivuhodným nasadením a zápalom sa súťažiaci snažili získať čo najviac bodov pre svoj kolektív a stať sa víťazom olympiády. Celkom ako na skutočnej olympiáde. Na úvod nechýbala olympijská hymna, vlajka a sľuby. Zástupcovia Mesta Šurany – viceprimátorka mesta, Ing. Miroslava Záhoráková, vedúca oddelenia školstva, kultúry, sociálnych vecí a zdravotníctva, Mgr. Alžbeta  Klimentová a predseda komisie školstva, kultúry, mládeže a športu, Ing. Róbert Polák, prišli pozdraviť olympionikov a povzbudiť ich.     

Kým rozhodcovia vyhodnotili výsledky a pre víťazov pripravili ocenenia, súťažiacich, ale aj všetkých prítomných, zabávali svojim umením spevácke skupiny – ženská spevácka skupina Šurianka, ženská spevácka skupina z Kostolného Seku a mužská spevácka skupina Váraďani.

Víťazi jednotlivých súťaží boli ocenení diplomom a medailou, ktorú im odovzdal primátor mesta Šurany, Mgr. Marcel Filaga :

– hod na paličky – Daniela Mikulová,

– hod granátom – Peter Zajíček,

– kop na bránku – Ján Štark,

– šípky – Peter Zajíček.

Víťazným družstvom podľa počtu dosiahnutých bodov bolo  DCS z Nitrianskeho  Hrádku s počtom bodov  348, na druhom mieste skončilo DSC Kostolný Sek  s počtom bodov  261 a tretie miesto patrilo DCS Šurany s 208 bodmi.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa pričinili o uskutočnenie Klubovej seniorskej olympiády. Organizátorom bolo MsKS Šurany, sponzorom Pekáreň Oremus Bánov, Obec Bánov, OZ Hrádocká Venuša a podujatie finančne podporil Nitriansky samosprávny kraj.

Foto: Renáta Kozlíková

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam
51 12/06/2024 Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje, že od 13.6.2024 do 21.6.2024 bude vykonávať ročný odpočet vodomerov v miestnej časti Nitriansky Hrádok. Prosíme občanov o sprístupnenie vodomerov.

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ