Mojej matke

V Spoločenskej hale sa uskutočnilo podujatie „Mojej matke“ organizované MsKS Šurany a ZUŠ T. Sládkoviča v Šuranoch.  V programe sa predstavil Detský dychový orchester Rosička pri ZUŠ T. Sládkoviča v Šuranoch pod vedením Jozefa Kozára. Krásnou piesňou pozdravila prítomných Mgr. Helena Farkašová DiS.art. riaditeľka ZUŠ T. Sládkoviča. Súčasťou programu bola vernisáž výtvarnej súťaže  Mojej matke, do ktorej sa zapojili žiaci ZŠ Bernolákova, ZŠ SNP, ZŠ Cirkevná Ž. Bosniakovej, Základná špeciálna škola Šurany a Centrum voľného času Šurany. Svojimi  silne emočnými prácami vyjadrili lásku k človeku tak blízkemu akou  je matka.  Súťaž bola anonymná s hlasovaním verejnosti. Víťazom súťaže sa stala  Alžbeta Čviriková zo ZŠ Bernolákova Šurany. Druhé miesto získala  Alica Banásová zo ZŠ SNP  a tretie Mária Grácová žiačka  CZŠ Ž. Bosniakovej. Za MsKS Šurany  odovzdala ceny Renáta Kozlíková, autorka projektu  spolu s Mgr. Helenou Farkašovou DiS.art, riaditeľkou ZUŠ Šurany.  Program podporili Kaviareň Žofia a Bistro a cukráreň Pausa Šurany.

Foto Renáta Kozlíková

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ