Okrúhle 800. výročie prvej zmienky o Kostolnom Seku

Rok 2021 je rokom, kedy uplynulo 800 rokov od prvej zmienky o časti mesta Šurany, Kostolnom Seku. Oslava, ktorú značne obmedzila pandemická situácia v okrese Nové Zámky sa konala 22. októbra  v kultúrnom zariadení  v Kostolnom Seku za účasti primátora mesta Šurany, Ing. Mareka Oremusa, poslancov mestského zastupiteľstva, členov komisií, hostí a verejnosti. Primátor mesta v slávnostnom príhovore priblížil históriu Kostolného Seku, dôležité momenty jeho dejín a pripomenul významné osobnosti, ktoré boli s Kostolným Sekom spojené.

Súčasťou slávnosti bolo ocenenie a zároveň poďakovanie osobnostiam tejto časti mesta za ich prácu a aktivitu, ktorou sa pričinili o jej  rozvoj. Primátor Šurian, Ing. Marek Oremus, im  odovzdal pamätné plakety  za ich tvorivé činy, ktorými  obohatili a zlepšili život všetkých obyvateľov. Ocenení boli: Magdaléna Botková . za osobný prínos v oblasti kultúry, literatúry, udržiavaní historických a kultúrnych tradícií Kostolného Seku a celého regiónu. Ing. Mária Hlavatá – za celoživotné zásluhy o rozvoj hudobného a kultúrneho života, za reprezentáciu mesta Šurany na Slovensku i v zahraničí, za dlhoročné účinkovanie v ženskej speváckej skupine z Kostolného Seku. Zita Lutišanová – za zásluhy a osobný prínos v oblasti zdravotníctva, aktívnu činnosť v  Slovenskom Červenom kríži. Júlia Nováková – za mimoriadny osobný prínos v práci so seniormi, ich kultúrnymi , spoločenskými a  športovými aktivitami, za dlhoročnú činnosť vedenia klubu dôchodcov  v Kostolnom Seku. Milada Šafárová – za dlhoročnú prácu v oblasti kultúry v časti mesta Kostolný Sek, za aktívnu spoluprácu so spoločenskými, kultúrnymi a športovými organizáciami a za celkový prínos v rozvoji časti mesta Šurany, Kostolný Sek. PaedDr. Otília Veselková – za osobný prínos a rozvoj školstva v meste a za dlhoročnú činnosť mestskej  kronikárky. Ing. Miroslava Záhoráková – za prácu poslankyne mestského zastupiteľstva, za aktívnu starostlivosť o rozvoj časti  mesta Kostolný Sek a za osobnú angažovanosť  v  sociálnej starostlivosti o občanov.  Ing. František Hatina – za dlhoročnú prácu poslanca mestského zastupiteľstva, za mimoriadny prínos o celkový rozvoj časti  mesta Šurany Kostolný Sek.  Ing. Marek Oremus – za dlhoročnú prácu a rozvoj mesta Šurany a jeho častí, za aktívnu činnosť a spoluprácu s politickými, spoločenskými organizáciami a inštitúciami, za mimoriadny prínos v starostlivosti o občanov Kostolného Seku a za úspešnú reprezentáciu mesta.

V kultúrnom  programe si prítomní vypočuli poetické slovo rodáčky z Kostolného Seku, pani Anny Sládkovičovej, spevácke vystúpenie ženskej speváckej skupiny z Kostolného Seku pod vedením Ing. Márie Hlavatej a speváckeho zboru Kantáta zo Šurian, ktorej dlhoročnou dirigentkou je p. Janka Kucharová.  Detskou optikou zobrazené dominanty Kostolného Seku, výtvarné práce žiakov ZUŠ T. Sládkoviča Šurany, doplnili oslavu okrúhleho jubilea jednej z dvoch  častí mesta Šurany.

JK

Fotograf: Renáta Kozlíková

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ