Okrúhle 800. výročie prvej zmienky o Kostolnom Seku

Rok 2021 je rokom, kedy uplynulo 800 rokov od prvej zmienky o časti mesta Šurany, Kostolnom Seku. Oslava, ktorú značne obmedzila pandemická situácia v okrese Nové Zámky sa konala 22. októbra  v kultúrnom zariadení  v Kostolnom Seku za účasti primátora mesta Šurany, Ing. Mareka Oremusa, poslancov mestského zastupiteľstva, členov komisií, hostí a verejnosti. Primátor mesta v slávnostnom príhovore priblížil históriu Kostolného Seku, dôležité momenty jeho dejín a pripomenul významné osobnosti, ktoré boli s Kostolným Sekom spojené.

Súčasťou slávnosti bolo ocenenie a zároveň poďakovanie osobnostiam tejto časti mesta za ich prácu a aktivitu, ktorou sa pričinili o jej  rozvoj. Primátor Šurian, Ing. Marek Oremus, im  odovzdal pamätné plakety  za ich tvorivé činy, ktorými  obohatili a zlepšili život všetkých obyvateľov. Ocenení boli: Magdaléna Botková . za osobný prínos v oblasti kultúry, literatúry, udržiavaní historických a kultúrnych tradícií Kostolného Seku a celého regiónu. Ing. Mária Hlavatá – za celoživotné zásluhy o rozvoj hudobného a kultúrneho života, za reprezentáciu mesta Šurany na Slovensku i v zahraničí, za dlhoročné účinkovanie v ženskej speváckej skupine z Kostolného Seku. Zita Lutišanová – za zásluhy a osobný prínos v oblasti zdravotníctva, aktívnu činnosť v  Slovenskom Červenom kríži. Júlia Nováková – za mimoriadny osobný prínos v práci so seniormi, ich kultúrnymi , spoločenskými a  športovými aktivitami, za dlhoročnú činnosť vedenia klubu dôchodcov  v Kostolnom Seku. Milada Šafárová – za dlhoročnú prácu v oblasti kultúry v časti mesta Kostolný Sek, za aktívnu spoluprácu so spoločenskými, kultúrnymi a športovými organizáciami a za celkový prínos v rozvoji časti mesta Šurany, Kostolný Sek. PaedDr. Otília Veselková – za osobný prínos a rozvoj školstva v meste a za dlhoročnú činnosť mestskej  kronikárky. Ing. Miroslava Záhoráková – za prácu poslankyne mestského zastupiteľstva, za aktívnu starostlivosť o rozvoj časti  mesta Kostolný Sek a za osobnú angažovanosť  v  sociálnej starostlivosti o občanov.  Ing. František Hatina – za dlhoročnú prácu poslanca mestského zastupiteľstva, za mimoriadny prínos o celkový rozvoj časti  mesta Šurany Kostolný Sek.  Ing. Marek Oremus – za dlhoročnú prácu a rozvoj mesta Šurany a jeho častí, za aktívnu činnosť a spoluprácu s politickými, spoločenskými organizáciami a inštitúciami, za mimoriadny prínos v starostlivosti o občanov Kostolného Seku a za úspešnú reprezentáciu mesta.

V kultúrnom  programe si prítomní vypočuli poetické slovo rodáčky z Kostolného Seku, pani Anny Sládkovičovej, spevácke vystúpenie ženskej speváckej skupiny z Kostolného Seku pod vedením Ing. Márie Hlavatej a speváckeho zboru Kantáta zo Šurian, ktorej dlhoročnou dirigentkou je p. Janka Kucharová.  Detskou optikou zobrazené dominanty Kostolného Seku, výtvarné práce žiakov ZUŠ T. Sládkoviča Šurany, doplnili oslavu okrúhleho jubilea jednej z dvoch  častí mesta Šurany.

JK

Fotograf: Renáta Kozlíková

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Výzva

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Šurany na rok 2023

Zahlasujte za naše mesto

Všetky informácie o súťaži nájdete na tomto odkaze :

https://cistinka.lidl.sk/o-projekte

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam
36 27/04/2022 POŠTA Šurany oznamuje otváracie hodiny pre verejnosť od 1.5.2022: pondelok - piatok od 8:00 h. do 17:00 h., sobota od 9:00 h. do 11:00 h., nedeľa - zatvorené.

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2021

Zníženie a odpustenie miestneho poplatku za komunálne odpady

Daňové priznanie 2022

Informácie k predloženiu vyúčtovania dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta Šurany v roku 2021

Prístroj na záchranu ľudského života

Pomoc obetiam trestných činov

STOP BYROKRACII

Dotazník zameraný na radónovú problematiku

Platobný terminál v prevádzke

Mesto Šurany oznamuje, že v pokladni Mestského úradu Šurany je možné uskutočňovať platby v hotovosti alebo platobnými kartami prostredníctvom platobného terminálu

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Bezplatné právne poradenstvo

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ