Poďakovanie primátora mesta

Poďakovanie primátora mesta Vážení spoluobčania!        V týchto dňoch ste dostali do schránok obálky s rozhodnutiami k miestnym daniam a k miestnemu poplatku za komunálne odpady na rok 2020. Zároveň sme požiadali, aby ste nám podpísané doručenky vhodili do schránky, ktorá je vonku pri vstupe na mestský úrad.       Podľa našich informácií takýto spôsob doručovania v tejto mimoriadnej situácii využili […]