Výročná členská schôdza ZO SZZP Šurany

Výročná členská schôdza ZO SZZP Šurany V Spoločenskej hale sa uskutočnila výročná členská schôdza ZO SZZP Šurany. Pozvanie prijali i predstavitelia mesta Ing. Marek Oremus primátor mesta Šurany, poslanci Mestského zastupiteľstva  Ing. Roman Porubský ,  Ing. Mgr.  Alžbeta Danielová,  Alžbeta Klimentová, vedúca odd. školstva, kultúry, soc. vecí a zdravotníctva a RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ MsKS.  Schôdzu viedla Emília Federičová, […]