Výjazdová časť MsZ do mestskej časti Nitriansky Hrádok

Výjazdová časť MsZ do mestskej časti Nitriansky Hrádok Dňa 24. októbra 2019 sa uskutočnilo VII. riadne zasadnutie  Mestského zastupiteľstva v Šuranoch. Súčasťou zastupiteľstva bola výjazdová časť  do mestskej časti Nitriansky Hrádok. Fotograf : Renáta Kozlíková Share on facebook Facebook Share on google Google+ Share on twitter Twitter

Členská schôdza DCS Šurany k Mesiacu úcty k starším

Členská schôdza DCS Šurany k Mesiacu úcty k starším Denné centrum seniorov uskutočnilo členskú schôdzu venovanú Mesiacu úcty k starším  za prítomnosti hostí Ing. Mareka Oremusa primátora mesta Šurany , Ing. Františka Tamašoviča zástupcu primátora mesta, Mgr. Alžbety Klimentovej vedúcej oddelenia  školstva, kultúry soc. vecí a zdravotníctva MsÚ a RNDr. Miroslava Eliáša, riaditeľa MsKS v Šuranoch a Ing. Mgr. […]