Referendum 2023

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z.,
na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila
referendum
a určila deň jeho konania

na sobotu 21. januára 2023
 
Referendum sa koná od 07.00 h do 22.00 h

Všetky informácie pre voliča a voľbu poštou, delegovaní do volebných komisií, financovaní a organizačno-technickom zabezpečení referenda nájdete na:

https://www.minv.sk/?referendum

 

Dátum wdt_ID Súbor Názov Príloha
15/11/2022 50 Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie žiadostí o voľbu poštou Príloha
02/11/2022 52 Rozhodnutie prezidentky SR o vyhlásení referenda Príloha
13/11/2022 53 Referendum 2023 - Informácia pre voliča Príloha
15/11/2022 54 Volebné okrsky a volebné miestnosti pre konanie referenda dňa 21.1.2023 v meste Šurany Príloha
16/11/2022 55 Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK pre referendum Príloha
22/11/2022 60 Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu Príloha
22/11/2022 61 Žiadosť o voľbu poštou pre referendum v roku 2023 voliča, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky Príloha
22/11/2022 62 Žiadosť o voľbu poštou voliča, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda v roku 2023 sa zdržiava mimo jej územia Príloha
07/12/2022 63 Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu Príloha
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2023

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam

Prístroj na záchranu ľudského života

Pomoc obetiam trestných činov

STOP BYROKRACII

Dotazník zameraný na radónovú problematiku

Platobný terminál v prevádzke

Mesto Šurany oznamuje, že v pokladni Mestského úradu Šurany je možné uskutočňovať platby v hotovosti alebo platobnými kartami prostredníctvom platobného terminálu

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Bezplatné právne poradenstvo

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ