VOĽBY 2022

Voľby do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávnych krajov 2022 sa budú konať

dňa 29. októbra 2022, t. j. v sobotu  od 7. do 20. hodiny.   

Všetky informácie pre voličov, kandidátov, politické strany, ako aj o volebnej kampani, financovaní a organizačno-technickom zabezpečení volieb nájdete na:

https://www.minv.sk/?volby-selfgov22

Dátum wdt_ID Súbor Názov Príloha
10/06/2022 32 Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - Voľby do VÚC Príloha
10/06/2022 33 Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - Komunálne voľby Príloha
10/06/2022 34 Oznámenie o počte obyvateľov Príloha
10/06/2022 35 Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb Príloha
04/07/2022 37 Oznámenie o menovaní zapisovateľky mestskej volebnej komisie Príloha
18/07/2022 38 Voľby do orgánov NSK - určenie volebných obvodov, počtu poslancov v nich Príloha
01/08/2022 39 Volebné obvody a okrsky pre voľby do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávnych krajov 2022 Príloha
01/08/2022 40 Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka MsVK a OVK Príloha
10/08/2022 41 Podanie kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 v meste Šurany - informácia Príloha
19/08/2022 42 Informačný materiál k vedeniu volebnej kampane - obec nad 5000 obyvateľov Príloha
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Výzva

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Šurany na rok 2023

Zahlasujte za naše mesto

Všetky informácie o súťaži nájdete na tomto odkaze :

https://cistinka.lidl.sk/o-projekte

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam
36 27/04/2022 POŠTA Šurany oznamuje otváracie hodiny pre verejnosť od 1.5.2022: pondelok - piatok od 8:00 h. do 17:00 h., sobota od 9:00 h. do 11:00 h., nedeľa - zatvorené.

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2021

Zníženie a odpustenie miestneho poplatku za komunálne odpady

Daňové priznanie 2022

Informácie k predloženiu vyúčtovania dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta Šurany v roku 2021

Prístroj na záchranu ľudského života

Pomoc obetiam trestných činov

STOP BYROKRACII

Dotazník zameraný na radónovú problematiku

Platobný terminál v prevádzke

Mesto Šurany oznamuje, že v pokladni Mestského úradu Šurany je možné uskutočňovať platby v hotovosti alebo platobnými kartami prostredníctvom platobného terminálu

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Bezplatné právne poradenstvo

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ