Referendum 2023

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z.,
na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila
referendum
a určila deň jeho konania

na sobotu 21. januára 2023
 
Referendum sa koná od 07.00 h do 22.00 h

Všetky informácie pre voliča a voľbu poštou, delegovaní do volebných komisií, financovaní a organizačno-technickom zabezpečení referenda nájdete na:

https://www.minv.sk/?referendum

 

Dátum wdt_ID Súbor Názov Príloha
15/11/2022 50 Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie žiadostí o voľbu poštou Príloha
02/11/2022 52 Rozhodnutie prezidentky SR o vyhlásení referenda Príloha
13/11/2022 53 Referendum 2023 - Informácia pre voliča Príloha
15/11/2022 54 Volebné okrsky a volebné miestnosti pre konanie referenda dňa 21.1.2023 v meste Šurany Príloha
16/11/2022 55 Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK pre referendum Príloha
22/11/2022 60 Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu Príloha
22/11/2022 61 Žiadosť o voľbu poštou pre referendum v roku 2023 voliča, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky Príloha
22/11/2022 62 Žiadosť o voľbu poštou voliča, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda v roku 2023 sa zdržiava mimo jej územia Príloha
07/12/2022 63 Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu Príloha
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ