Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019 Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. vyhlásilvoľby prezidenta Slovenskej republikya určil deň ich konania na sobotu 16. marca 2019voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov,určil deň konania druhého […]