Prvé stretnutie s podnikateľmi

Viac ako stovka podnikateľov a živnostníkov sa v stredu 24. januára v šurianskej spoločenskej hale stretla pri novoročnej čaši vína s vedením mesta Šurany a poslancami mestského zastupiteľstva. Bolo to vôbec prvé stretnutie s predstaviteľmi podnikateľskej sféry a iniciovala ho radnica. Primátor Šurian Marcel Filaga v úvode ocenil záujem šurianskych podnikateľov o spoločný dialóg a  vyjadril úctu k práci všetkých predstaviteľov tohto sektora výrazne ovplyvňujúceho život v meste. „Ste akýmsi hnacím motorom rozvoja Šurian, ich všestranného rastu a zveľaďovania. Tvoríte podstatnú časť hrubého produktu mesta, staráte sa o jeho napredovanie  v materiálnej oblasti; vytvárate predpoklady pre rast kúpnej sily a zamestnávaním našich občanov ovplyvňujete kvalitu ich životov tak, aby jednotlivci aj celé rodiny mohli aj vďaka vám písať svoje úspešné ľudské príbehy,“ povedal primátor. Poďakoval podnikateľom a živnostníkom za doterajšiu spoluprácu s mestom a vyslovil nádej, že v budúcnosti bude ešte intenzívnejšia.

Účastníci podujatia ocenili primátorovu informáciu o aktuálnom stave pripravovanej výstavby gigatovárne na výrobu batérií do elektromobilov v šurianskom priemyselnom parku. Ako je už známe, spoločnosť Gotion InoBat Batteries (GIB), ktorá je spoločným podnikom slovenskej firmy InoBat a čínskej Gotion High-Tech, o tejto megainvestícii uzavrela 22. novembra 2023 memorandum o porozumení s vládou SR. Firma sa v ňom zaviazala, že gigafabriku začne stavať v roku 2024. Slovensko v duchu memoranda má poskytnúť spoločnosti dotácie, vysporiadať pozemky, pripraviť stavebnú parcelu a zabezpečiť pripojenie k elektrickej sieti. Ako Marcel Filaga povedal, v súčasnosti sa čaká na podpísanie investičnej zmluvy medzi spoločnosťou GIB  a Ministerstvom hospodárstva SR zastúpeným spoločnosťou MH Invest . Následne by sa malo podpísať memorandum medzi mestom Šurany, Ministerstvom hospodárstva a spoločnosťou MH Invest o sprievodných a vyvolaných investíciách, vrátane potrieb v oblasti cestnej infraštruktúry.

V závere stretnutia sa rozprúdila živá debata. Primátor, jeho zástupkyňa Miroslava Zahoráková a poslanci mestského zastupiteľstva Karol Németh, Róbert Polák, Marcel Rosina, Daša Viszlayová a Miroslav Žvach diskutovali s podnikateľmi i  živnostníkmi a reagovali na ich konkrétne otázky. Účastníci podujatia sa zhodli na potrebe ďalších spoločných stretnutí, ktoré by sa mali stať tradíciou.

                                                                                                                                             (op)

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam
51 12/06/2024 Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje, že od 13.6.2024 do 21.6.2024 bude vykonávať ročný odpočet vodomerov v miestnej časti Nitriansky Hrádok. Prosíme občanov o sprístupnenie vodomerov.

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ