Participatívny workshop budúcnosti v Šuranoch

Participatívny workshop budúcnosti v Šuranoch, ktorý sa konal 10. januára 2024v Spoločenskej hale Šurany , priniesol obohacujúci priestor pre diskusiu a reflexiu pre účastníkov z Gymnázia Šurany. Toto podujatie, v projekte “Odkaz pre kraj”, sa sústredilo na otázky, ktoré formujú budúcnosť mladých ľudí.

 

Účastníci workshopu sa venovali dôležitým témam, ktoré ovplyvňujú ich život a perspektívy. Diskutovali o faktoroch, ktoré budú mať vplyv na ich budúcnosť, a aktívne premýšľali o rôznych scenároch týkajúcich sa voľného času, práce a vzdelávania. S ohľadom na rýchly technologický pokrok sa tiež zamýšľali nad tým, ako technológie ovplyvňujú súčasný život a aký môže byť ich možný vplyv do budúcnosti.

 

Jedným z hlavných cieľov tohto workshopu bolo zlepšenie ich gramotnosti formovania budúcností, známej ako Futures Literacy. Účastníci získali schopnosť lepšie porozumieť rôznym možným budúcnostiam, čo predstavuje kľúčovú kompetenciu pre 21. storočie. Táto forma gramotnosti bola uznaná aj UNESCO, čo zdôrazňuje jej dôležitosť pre súčasnú generáciu.

 

Projekt “Odkaz pre kraj”, ktorý bol spolufinancovaný v rámci programu EÚ Erasmus+, má ambíciu posilniť postavenie mladých ľudí v spoločnosti. Cieľom je vytvoriť model, ako efektívne pracovať s mládežou v meste a kraji, a podporiť ich v objavovaní vlastného potenciálu. Projekt je realizovaný v úzkej spolupráci s mestom Nitra a Nitrianskou krajskou radou mládeže.

 

Celkový zámer projektu nekončí iba pri samotných workshopoch. Chce tiež podnietiť predstavivosť a iniciovať rozhovory o spoločnej budúcnosti. Dôležitou súčasťou tejto iniciatívy je spolupráca s miestnymi orgánmi, konkrétne s mestom Nitra a Nitrianskou krajskou radou mládeže, čo posilňuje pripojenie medzi mladými ľuďmi a rozhodovacími procesmi na lokálnej a regionálnej úrovni.

 

Participatívne workshopy budúcnosti tak predstavujú dynamický a interaktívny spôsob, ako zapojiť mládež do formovania ich vlastnej budúcnosti a prispieť k rozvoju ich kľúčových kompetencií pre 21. storočie.

 

Bc. Maty Mihaľko

Foto: R.Kozlíková

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam
51 12/06/2024 Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje, že od 13.6.2024 do 21.6.2024 bude vykonávať ročný odpočet vodomerov v miestnej časti Nitriansky Hrádok. Prosíme občanov o sprístupnenie vodomerov.

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ