Najvyspelejšia továreň na batérie v Šuranoch

Dňa 22.novembra 2023 podpísala spoločnosť Gotion InoBat Batteries s vládou SR Memorandum o porozumení týkajúce sa výstavby továrne na územní pripravovaného šurianskeho strategického priemyselného parku. Výstavba gigafabriky by sa mala začať už v budúcom roku, pričom Vláda SR prejavila vôľu vytvárať priaznivé investičné podmienky so zreteľom na úspešnú realizáciu tejto perspektívnej investície. Zároveň vláda deklarovala úmysel naďalej pokračovať v rokovaniach, ktorých výsledkom budú záväzky definované v investičnej zmluve.
Tento zlomový a mediálne sledovaný moment bol zavŕšením niekoľkomesačných rokovaní a príprav.
Spoločnosť Gotion, so svojim lokálnym partnerom InoBat, prejavila o Šurany záujem už začiatkom roka 2023 a to aj z dôvodu, že v tom čase už niekoľko mesiacov prebiehali práce na príprave Strategického územia v Šuranoch (ďalej len Priemyselný park). Následne prebehli rokovania s vedením mesta Šurany spoločne s predstaviteľmi Ministerstva hospodárstva SR, spoločnosti MH Invest (poznámka: MH Invest je štátna firma poverená prípravou Priemyselného parku), agentúry SARIO a zástupcov Gotion Inobat Batteries.
Rokovania a stretnutia prebiehali na pôde mesta Šurany, priamo v teréne pri pozemkoch pripravovaného Priemyselného parku, ale aj na pôde Ministerstva hospodárstva SR. V apríli tohto roka sa rokovania Mestského zastupiteľstva v Šuranoch zúčastnil vtedajší minister hospodárstva Karel Hirman spolu so svojím tímom.
Primátor mesta Marcel Filaga zriadil dedikovaný tím, ktorý sa intenzívne venuje príprave tohto významného investičného projektu.
Predstavitelia mesta prijali v máji 2023 pozvanie veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky a v priestoroch jeho rezidencie rokovali o otázke spoločného rozvoja, obojstranne výhodnej spolupráce, posilňovaní medziľudských a kultúrnych výmen a o posúvaní vzťahov medzi čínskymi investormi a mestom Šurany.
Gotion InoBat Batteries je spoločným podnikom slovenského InoBat a čínskeho Gotion High-Tech, ktorý je jedným z troch top globálnych batériových konglomerátov.
Predseda predstavenstva Gotion High-tech Li Zhen navštívil Šurany prvýkrát dňa 2. júna 2023. Územie priemyselného parku a mesto Šurany si prehliadol spolu s primátorom aj z vrtuľníka. Pred podpisom Memoranda o porozumení medzi Gotion a vládou SR Li Zhen opätovne navštívil Šurany, kedy spolu s primátorom Marcelom Filagom strávil časť popoludnia v centre mesta a v jeho extraviláne.
Výstavba gigatovárne svetového významu je skutočný míľnik nielen pre Šurany, ale aj pre celú našu krajinu. Táto perspektívna megainvestícia otvára Slovensku možnosť byť nielen svetovou jednotkou v automobilovej výrobe, ale aj popredným výrobcom najmodernejších zelených technológií, ktoré sú budúcnosťou automobilového sektora. Sprievodné a vyvolané investície by sa mali podpísať pod rozvoj mesta Šurany a celého regiónu.
Pripomeňme, že podľa zverejnených informácií továreň zaberie plochu 65 hektárov. V priemyselnom parku tak ešte stále zostane priestor aj na iné veľké investície, keďže jeho celková plocha má byť takmer 375 hektárov. Súčasťou príprav na realizáciu tohto megaprojektu je tzv. EIA (Environmental Impact Assessment), posudzovanie všetkých vplyvov na životné prostredie. Dôležitou informáciou v tejto súvislosti je, že orná pôda sa nezničí, len sa presunie na vhodnú lokalitu, ktorú určí príslušný okresný úrad v zmysle platných legislatívnych predpisov.
Predstavitelia mesta Šurany sú pripravení v maximálnej možnej miere podporiť tento mimoriadny projekt a tým podporiť nielen ďalší rozvoj mesta, ale aj rozvojové impulzy v rámci Nitrianskeho samosprávneho kraja a Slovenskej republiky.
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ