Oceňovanie darcov krvi

Mesto ocenilo dobrovoľných darcov krvi

      V stredu 28. júna predstavitelia mesta Šurany a  zástupcovia  MS Slovenského červeného kríža privítali v obradnej miestnosti mestského úradu darcov krvi, aby im vyjadrili uznanie a poďakovanie za humánny čin ako je darovanie krvi.  Medzi ocenenými bolo 24 držiteľov bronzovej, 22 striebornej, 10 zlatej plakety, 3 diamantovej plakety prof. MUDr. Jana Janského a 1 darca bol ocenený najvyšším ocenením za darovanie krvi  medailou prof. MUDr. Jána Kňazovického.

Prítomných privítala zástupkyňa MS SČK Božena Švecová, za mesto sa prihovoril primátor mesta Šurany Mgr. Marcel Filaga, ktorý vo svojom prejave vyjadril obdiv, úctu a vďaku za toto humánne konanie všetkým darcom krvi.  Zároveň poďakoval aj miestnym spolkom Slovenského červeného kríža, ktoré pôsobia na území mesta za ich prínos a osvetu, ktorou dokážu presvedčiť najmä mladých ľudí na darcovstvo krvi. Spoločne so zástupkyňou MS SČK pani Švecovou ocenili  darcov krvi za snahu pomáhať pri záchrane toho najcennejšieho, ľudského života a zdravia.   K slávnostnej atmosfére prispeli svojim vystúpením pedagógovia a žiaci ZUŠ T. Sládkoviča v Šuranoch. Po skončení slávnostného obradu bolo pre darcov pripravené občerstvenie.

 

Ocenení darcovia krvi:

Bronzová Janského plaketa: Ing. Soňa Balteanu, Adam Martin Bartovič, Veronika Benková, Jana Brošková, Andrej Čuvala, Matej Dragúň, Jerguš Dulák, Ing. Dominika Hozlárová, Boris Jankovič, Tomáš Klučka, Juraj Kmeťo, Alena Koczová, Alena Kozárová, Ing. Lucia Kvasnovská, Michal Mentel, Juraj Michalíček, Branko Mijatovič, Katarína Mikulová, Anna Raučinová, Radovan Slávik, Silvia Slováková, Roman Vitek, Ing. Matúš Žáčik, Ondrej Žilinský

 

Strieborná Janského plaketa: Bc. Tomáš Barta, Peter Botka, Miroslav Bršel, Ing. Nina Bublová, Ing. Lukáš Buranský, Mgr. Maroš Buranský, Ľuboš Drška, Bc. Ján Fodor, Irena Hozlárová, Anton Kozák, Tomáš Kupecký, Bc. Jakub Kuruc, Lucia Malíková, Marcela Macková, Dušan Németh, Milan Pilo, Michal Porubský, Lukáš Regás, Mário Richnavský, Mgr. Mariana Sádovská, Erika Štefániková, Ingrid Šrámková

 

Zlatá Janského plaketa: Eva Bartalošová, Ing. Martin Holka, Mgr. Jaroslav Lehocký, Viera Klučková, Viktor Ličko, Jaroslav Magera, Mário Mandák, Ing. Ľubomír Slovák, Zdenka Tvrdoňová, Martin Varró.

 

Diamantová Janského plaketa: Eliška Hangalová, Karol Tamaškovič, Mgr. Rastislav Tvrdoň

 

Kňazovického medaila: Mgr. Juraj Bartišek.

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ