VČS ZO SZZP Šurany

V Spoločenskej hale sa uskutočnila výročná členská schôdza Základnej organizácie  Slovenského zväzu zdravotne postihnutých Šurany.  Stretnutie otvorila  predsedníčka organizácie Anna Zajíčková,  ktorá v rozsiahlom príhovore poinformovala o bohatých minuloročných i plánovaných  aktivitách zväzu.  Členskej schôdze sa zúčastnilo 141 členov z celkových 205.  Prítomných prišiel pozdraviť Mgr. Marcel Filaga, primátor mesta spolu s Ing. Miroslavou Záhorákovou, zástupkyňou primátora mesta, Mgr. Alžbetou Klimentovou, vedúcou odd. školstva, kultúry, sociálnych  vecí a zdravotníctva,  poslancami mestského zastupiteľstva Ing.  Marcelom Rosinom, MBA, Ing. Robom Polákom  a Miroslavom Žvachom.  Mgr. Marcel Filaga, primátor mesta  spolu s Ing. Miroslavou Záhorákovou vo svojich príhovoroch vyjadrili obdiv  členom výboru za ich  plnohodnotnú a  nezištnú prácu.   O spestrenie programu sa postarala spevácka skupina Šurianka. Tento rok čaká členov množstvo zaujímavých zájazdov a rekondičných pobytov.

RK

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ