Stavanie mája

Stavanie mája Mesiac máj je symbolom lásky, energie a zrodu nového života.  Jeho neodmysliteľnou súčasťou je stavanie mája,  ktorý predstavuje zdravie a vitalitu pre všetky ženy a dievčatá .  Tento rok sa o túto tradíciu postaralo Mesto Šurany v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom, Mestským podnikom služieb a  Dobrovoľným hasičským zborom  Nitriansky Hrádok a Kostolný Sek.  Ruku k dielu priložili i poslanci mestského […]

Úspechy žiakov SOŠ gastronómie a služieb

Úspechy žiakov SOŠ gastronómie a služieb v Šuranoch Úspechy žiakov Strednej odbornej školy gastronómie a služieb v Šuranoch Teší nás, že sa naši žiaci aj v období dištančného vzdelávania zapríčineného pandémiou COVID 19 úspešne zapojili do riešenia Stredoškolskej odbornej činnosti, ktorej cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov stredných škôl.  Táto ich snaha nezostala neocenená. Peter Bukovský, […]