Bezplatné právne poradenstvo

Bezplatné právne poradenstvo Mestský úrad Šurany oznamuje, že občania mesta môžu využiť bezplatné právne poradenstvo, ktoré bude poskytovať advokát JUDr. Martin Kanás. V prípade záujmu o služby sa klienti môžu informovať telefonicky na čísle :  0918 944 500 a to každú stredu v mesiaci v čase od 8.00 hod. do 11.00 hod. 13.00 hod. do 15.00 hod. alebo […]

101. výročie tragickej smrti generála M.R. Štefánika

101. výročie tragickej smrti generála M.R. Štefánika Mesto Šurany si pripomenulo 101. výročie tragickej smrti generála M.R. Štefánika, významnej osobnosti nášho národa ktorý sa mimoriadne zaslúžil o to, že slovenský národ sa stal štátotvorným národom samostatného Česko-slovenského štátu. Primátor mesta Ing. Marek Oremus, spolu s Ing. Evou Augustínovou, prednostkou MsÚ a RNDr. Miroslavom Eliášom, riaditeľom MsKS položili  veniec […]

Stavanie májov

Stavanie májov Fotograf : Renáta Kozlíková Share on facebook Facebook Share on google Google+ Share on twitter Twitter