Pozvánka na XIX. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 24. júna 2021

Pozvánka na XIX. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 24. júna 2021 >>>  Materiály na stiahnutie:  LINK <<< V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam  XIX. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutoční dňa : 24. júna 2021  t. j. vo š t v r t […]