Pozvánka na XVII. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 11. februára 2021

Pozvánka na XVII. zasadnutie MsZ v Šuranoch – 11. februára 2021 V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam XVII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutoční dňa : 11. februára 2021  t. j. vo š t v r t o k  o 14.30 hodine […]