Doručovanie rozhodnutí k miestnym daniam a k miestnemu poplatku za komunálne odpady

Doručovanie rozhodnutí k miestnym daniam a k miestnemu poplatku za komunálne odpady Mimoriadna situácia vyplývajúca z celosvetovej pandémie spôsobenej novým koronavírusom COVID-19 spôsobila aj zmenu v zaužívaných postupoch doručovania rozhodnutí k miestnym daniam a k miestnemu poplatku za komunálne odpady. Mesto Šurany bude doručovať rozhodnutia k miestnym daniam a k miestnemu poplatku za komunálne odpady […]